Naši dijaki in profesorji so letos kulturni dan preživeli na prostem.

“Na prosto po Prešernu” so se podali v gozdove, ob reke, na ulice in trenutke kulture ujeli s svojimi telefoni.

Nekateri so se odločili, da bodo utrinke ilustrirali, drugi so napisali pesem, tretji recitirali v naravi.

Nabralo se je ogromno dobrih prispevkov, ki ji objavljamo po kategorijah.