Priprave na popravne in dopolnilne izpite za 2. ET, 3. ET , 4. ET , 2. AD, 2. TR in 3. TR bodo v PONEDELJEK, 24. junija 2019, ob 8:00, v učilnici 125.