Kandidate obveščamo, da je v sredo, 8. julija 2020, zadnji rok za:

  • prijavo kandidatov k jesenskemu izpitnemu roku PM,
  • oddajo vloge za uveljavljanje pravic KPP brez odločbe o usmeritvi pri PM v skladu z 2. odstavkom 4. člena Pravilnika o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.

Branka Žerjal

TAJNICA PM

 

 

Koper, 1. julij 2020