SREDA, 1. 9. 2021

 1. LETNIKI

Dijaki prevzamejo učbenike, ki so jih naročili iz učbeniškega sklada, v učilnicah.

DIJAKI OSTALIH LETNIKOV

10 minut pred koncem ure pridejo dijaki, ki imajo učbenike izposojene iz učbeniškega sklada, v knjižnico.

 ČETRTEK, 2. 9. 2021

 

       ŠOL.   URA           RAZRED
            1.            2. aAD
            3.            2. aET
            4.            2. bET
            5.            2. aTR
            6.            2. aEG
            7.            2. bEG

PETEK, 3. 9. 2021

 

       ŠOL.   URA           RAZRED
            1.            3. aAD
            2.            3. aTR
            3.            3. aET
            4.            3. aEG
            5.            3. bET
            6.            3. bEG

PONEDELJEK, 6. 9. 2021

 

       ŠOL.   URA           RAZRED
            1.            4. bET
            2.            5. PTI
            3.            4. PTI
            4.            4. aET
            5.            4. bEG
            6.            4. aEG