Dijaki, ki so uspešno opravili dopolnilne in popravne izpite v spomladanskem roku, lahko spričevala prevzamejo v tajništvu šole, od ponedeljka, 9. 7. 2018 do petka, 13. 7. 2018, od 8. do 12. ure.