Spričevala po dopolnilnih in popravnih izpitih lahko prevzamete od 9. 7. 2020 od 9.00 do 12.00 v tajništvu šole.

 

Dijake, ki še niso vrnili učbenikov in ključkov od omaric, prosimo, da to storijo čim prej.