Zaradi slabe epidemiološke slike se oddelkoma 3. a ET in 4. ET.PTI, PUD prenese do nadaljnjega. V obdobju od 2. 11 – 13. 11. 2020 pouk poteka po urniku.
O naknadnem datumu opravljanja PUD boste obveščeni pravočasno.

Tanja Skok in Andrejka Šavron, organizatorki PUD