Na volitvah za predstavnika dijakov v Svet zavoda, ki so potekale 9.11.2018, je bil izvoljen Vid Vojvoda iz 2.a EG.
V volilne imenike je bilo vpisanih 515 dijakov, glasovalo pa je 354 dijakov. Vid Vojvoda je dobil 268 glasov.