Razvrsti po
1. letniki
1. AD
Razrednik
Jakovac Valerija
dipl. upr. org.
T: +386 5 77 77 513

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: torek, 9. 55 - 10. 40; pogovorna ura za samoizobraževalce: petek, 9. 55 - 10. 40 v kabinetu 109

Aktiv ekonomski strokovni predmeti

Namestnik razrednika
Pohlen Gobbo Doris
univ. dipl. inž. geod.
Tajnica zaključnega izpita
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in 12. 20 - 13. 05

Aktiv poslovna informatika in računalništvo

1. TR
Razrednik
Štemberger Samo
prof. fil. in um. zgo.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: ponedeljek, 8. 20 - 9. 05

Aktiv zgodovina, geografija, umetnostna zgodovina

Namestnik razrednika
Škvarč Smiljana
univ.dipl.bio.
T: +386 5 66 37 505

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: torek, 10. 40 - 11. 25; pogovorna ura za samoizobraževalce: četrtek, 10. 40 - 11. 25

Aktiv naravoslovje

1. a EG
Razrednik
Logar Meri
prof. zgo. in geo.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: torek, 12. 20 - 13. 05; pogovorna ura za samoizobraževalce: sreda, 9. 55 - 10. 40

Aktiv zgodovina, geografija, umetnostna zgodovina

Namestnik razrednika
Kugonič Maja
prof. šp. vzg.

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: četrtek, 9. 10 - 9. 55 v Areni Bonifika

Aktiv športna vzgoja

1. a ET
Razrednik
Legnar Nino
mag. prof. šv. vzg.

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: ponedeljek, 9. 10 - 9. 55 v Areni Bonifika

Aktiv športna vzgoja

Namestnik razrednika
Baruca Ingrid
dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 10

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: torek, 10.40 - 11.25 v kabinetu 201

Aktiv statistika, poslovna matematika, računovodstvo

1. b EG
Razrednik
Toplišek Martina
mag. prof. slov.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: ponedeljek, 9. 10 - 9. 55

Aktiv slovenščina

Namestnik razrednika
Hrvatin Doris
prof. geo. in ita.
Tajnica splošne mature
T: +386 5 777 75 26

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: sreda, 10. 40 - 11. 25 v kabinetu 101

Aktiv italijanščina, Aktiv zgodovina, geografija, umetnostna zgodovina

1. b ET
Razrednik
Lazar Mojca
prof. mat. in fiz.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: torek, 11. 30 - 12. 15; pogovorna ura za samoizobraževalce: sreda, 10. 40- 11. 25

Aktiv matematika

Namestnik razrednika
Sotlar Gregor
mag. ing. rač. in inf.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: torek, 10. 40 - 11. 25

2. letniki
2. a AD
Razrednik
Gomezel Boris
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 77 77 513

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: ponedeljek, 11. 30 - 12. 15; pogovorna ura za samoizobraževalce: petek, 11. 30 - 12. 15 v kabinetu 109

Aktiv ekonomski strokovni predmeti, Aktiv poslovna informatika in računalništvo

Namestnik razrednika
Palčič Darja
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: sreda, 11. 30 - 12. 15; pogovorna ura za samoizobraževalce: četrtek, 11. 30 - 12. 15

Aktiv statistika, poslovna matematika, računovodstvo

2. a EG
Razrednik
Kocjan Mojca
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: četrtek, 11. 30 - 12. 15

Aktiv družboslovje

Namestnik razrednika
Vrčon Tratar Nataša
magistrica ekonomskih znanosti
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: četrtek, 10. 40 - 11. 25 v kabinetu 112

Aktiv ekonomski strokovni predmeti

2. a ET
Razrednik
Kleva Keith
dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: ponedeljek, 9. 10 - 9. 55 v kabinetu 109

Aktiv ekonomski strokovni predmeti

Namestnik razrednika
Petrič Alenka
univ. dipl. ang. in ita.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: torek, 9. 10 - 9. 55 ; pogovorna ura za samoizobraževalce: petek, 8. 20 - 9. 05

Aktiv angleščina in nemščina

2. a TR
Razrednik
Počkaj Robi
univ. dipl. inž. kmet., sadj. in vinog.
T: +386 5 663 75 05 -zbornica; +386 5 777 75 30 -kabinet

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: ponedeljek, 11. 30 - 12. 15; pogovorna ura za samoizobraževalce: četrtek, 10. 40 - 11. 25

Aktiv naravoslovje

Namestnik razrednika
Bole Jožef
prof. šp. vzg.

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: torek, 9. 10 - 9. 55 v Areni Bonifika

Aktiv športna vzgoja

2. b EG
Razrednik
Eberle Vesna
univ. dipl. bio.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: ponedeljek, 9.10 - 9.55

Aktiv naravoslovje

Namestnik razrednika
Furlan Katarina
dipl. ang. in soc. kult.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: četrtek, 9. 10- 9. 55

Aktiv angleščina in nemščina

2. b ET
Razrednik
Rajh Miha
mag. german.
Tajnik poklicne mature
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: ponedeljek, 10. 40 - 11. 25

Aktiv angleščina in nemščina

Namestnik razrednika
Žerjal Branka
prof. polit.
T: +386 5 777 75 31 - kabinet št. 118/I.nad.

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: ponedeljek, 11. 30 - 12. 15 v kabinetu 118

Aktiv družboslovje, Aktiv poslovna informatika in računalništvo

3. letniki
3. a AD/TR
Razrednik
Skok Tanja
univ. dipl. ekon.
Organizatorka prakt. usposabljanja programa ET-PTI, TR in AD
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: torek, 8. 20 - 9. 05

Aktiv ekonomski strokovni predmeti

Namestnik razrednika
Šavron Andrejka
univ. dipl. ita. in soc. kult.
Organizatorka prakt. usposabljanja ET in ET-PT
T: +386 5 777 75 26

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: sreda, 9. 10 - 9. 55 v kabinetu 101

Aktiv italijanščina

3. a EG
Razrednik
Marzi Andreja
univ. dipl. kemik
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: ponedeljek, 9. 10 - 9. 55; pogovorna ura za samoizobraževalce: petek, 9. 10 - 9. 55

Aktiv naravoslovje

Namestnik razrednika
Skok Tanja
univ. dipl. ekon.
Organizatorka prakt. usposabljanja programa ET-PTI, TR in AD
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: torek, 8. 20 - 9. 05

Aktiv ekonomski strokovni predmeti

3. a ET
Razrednik
Baruca Ingrid
dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 10

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: torek, 10.40 - 11.25 v kabinetu 201

Aktiv statistika, poslovna matematika, računovodstvo

Namestnik razrednika
Smajlagić Senija
prof. slo. in prim. knjiž.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: ponedeljek, 8. 20 - 9. 05

Aktiv slovenščina

3. b EG
Razrednik
Race Tea
prof. ita. in slo.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: ponedeljek, 10. 40- 11. 15; pogovorna ura za samoizobraževalce: četrtek, 11. 30 - 12. 15 v kabinetu 101

Aktiv italijanščina

Namestnik razrednika
Benčič Rihtaršič Tanja
prof. zgo. in geo.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: torek, 9.10 - 9.55

Aktiv zgodovina, geografija, umetnostna zgodovina

3. b ET
Razrednik
Butinar Mužina Mojca
prof. ang. in slo.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: sreda, 10.40- 11.25; pogovorna ura za samoizobraževalce: torek, 9.10 - 9.55

Aktiv slovenščina

Namestnik razrednika
Senica Leon
mag. poslov. ved
T: +386 5 77 77 524

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: ponedeljek, 10. 40 - 11. 25; pogovorna ura za samoizobraževalce: četrtek, 10. 40 - 11. 25, kabinet 112

4. letniki
4. ET - PTI
Razrednik
Škvarč Smiljana
univ.dipl.bio.
T: +386 5 66 37 505

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: torek, 10. 40 - 11. 25; pogovorna ura za samoizobraževalce: četrtek, 10. 40 - 11. 25

Aktiv naravoslovje

Namestnik razrednika
Dujc Mirjana
prof. mat. in fiz.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: ponedeljek, 8. 20 - 9. 05

Aktiv matematika

4. a EG
Razrednik
Primožič Nataša
prof. mat.
Vodja ŠRT
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: ponedeljek, 8. 20 - 9. 05

Aktiv matematika

Namestnik razrednika
Jelovčan Miha
prof. šp. vzg.

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: ponedeljek, 12. 20 - 13. 05 v Areni Bonifika

Aktiv športna vzgoja

4. a ET
Razrednik
Spacal Irena
univ. dipl. prav.
T: +386 5 777 75 31 - kabinet št. 118/I.nad.

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: sreda, 9. 10 - 9. 55; pogovorna ura za samoizobraževalce: četrtek, 11. 30 - 12. 15 v kabinetu 118

Aktiv družboslovje

Namestnik razrednika
Isovska Verka
prof. ang.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: sreda, 9. 10 - 9. 55

Aktiv angleščina in nemščina

4. b EG
Razrednik
Jerman Nataša
prof. ita. in ang.
T: +386 5 663 7505

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: torek, 9. 10 - 9. 55; pogovorna ura za samoizobraževalce: četrtek, 11. 30 - 12. 15

Aktiv angleščina in nemščina

Namestnik razrednika
Šuligoj Sonja
prof. ang. in ita.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: torek, 10. 40 - 11. 25; pogovorna ura za samoizobraževalce: četrtek, 10. 40 - 11. 25

Aktiv italijanščina

4. b ET
Razrednik
Jerkič Šturm Ester
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05 -zbornica; +386 5 777 75 31 -kabinet

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: petek, 9. 55 - 10. 40; pogovorna ura za samoizobraževalce: sreda, 9. 10 - 9. 55 v kabinetu 118

Aktiv ekonomski strokovni predmeti

Namestnik razrednika
Černač Stupar Tatjana
univ. dipl. ekon.
Pomočnica ravnateljice
T: +386 5 663 75 02

Pogovorne ure

Aktiv statistika, poslovna matematika, računovodstvo

5. letniki
5. ET - PTI
Razrednik
Stopar Nataša
prof. slo. in ita.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: torek, 9. 10 - 9. 55

Aktiv italijanščina, Aktiv slovenščina

Namestnik razrednika
Cijan Silvana
prof. ped. in psih.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: četrtek, 11. 30 - 12. 15

Aktiv družboslovje

Poklicni tečaj
ET-PT
Razrednik
Omahen Dolores
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: sreda, 11. 30 - 12. 15; pogovorna ura za samoizobraževalce: petek, 13. 10 - 13. 55

Aktiv ekonomski strokovni predmeti

Namestnik razrednika
Majer-Babič Mirjana
univ. dipl. inž. kmet., sadj. in vinog.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: četrtek, 9. 10 - 9. 55; pogovorna ura za samoizobraževalce: sreda, 11.30 - 12. 15

Aktiv naravoslovje

Aktiv statistika, poslovna matematika, računovodstvo
Baruca Ingrid
dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 10
Černač Stupar Tatjana
univ. dipl. ekon.
Pomočnica ravnateljice
T: +386 5 663 75 02
Farkaš Tine
dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
Palčič Darja
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
Aktiv zgodovina, geografija, umetnostna zgodovina
Benčič Rihtaršič Tanja
prof. zgo. in geo.
T: +386 5 663 75 05
Hrvatin Doris
prof. geo. in ita.
Tajnica splošne mature
T: +386 5 777 75 26
Logar Meri
prof. zgo. in geo.
T: +386 5 663 75 05
Štemberger Samo
prof. fil. in um. zgo.
T: +386 5 663 75 05
Vinčec Stanka
prof. zgo. in soc.
T: +386 5 663 75 05
Aktiv športna vzgoja
Bole Jožef
prof. šp. vzg.
Jelovčan Miha
prof. šp. vzg.
Kugonič Maja
prof. šp. vzg.
Legnar Nino
mag. prof. šv. vzg.
Aktiv slovenščina
Butinar Mužina Mojca
prof. ang. in slo.
T: +386 5 663 75 05
Smajlagić Senija
prof. slo. in prim. knjiž.
T: +386 5 663 75 05
Stopar Nataša
prof. slo. in ita.
T: +386 5 663 75 05
Švara Breda
prof. slo. in ang.
Ravnateljica
T: +386 5 663 75 01
Toplišek Martina
mag. prof. slov.
T: +386 5 663 75 05
Aktiv družboslovje
Cijan Silvana
prof. ped. in psih.
T: +386 5 663 75 05
Kocjan Mojca
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
Spacal Irena
univ. dipl. prav.
T: +386 5 777 75 31 - kabinet št. 118/I.nad.
Žerjal Branka
prof. polit.
T: +386 5 777 75 31 - kabinet št. 118/I.nad.
Aktiv matematika
Dujc Mirjana
prof. mat. in fiz.
T: +386 5 663 75 05
Korytowski Martin
dipl. fin. mat.
T: +386 5 663 75 05
Lazar Mojca
prof. mat. in fiz.
T: +386 5 663 75 05
Primožič Nataša
prof. mat.
Vodja ŠRT
T: +386 5 663 75 05
Aktiv naravoslovje
Eberle Vesna
univ. dipl. bio.
T: +386 5 663 75 05
Majer-Babič Mirjana
univ. dipl. inž. kmet., sadj. in vinog.
T: +386 5 663 75 05
Marzi Andreja
univ. dipl. kemik
T: +386 5 663 75 05
Počkaj Robi
univ. dipl. inž. kmet., sadj. in vinog.
T: +386 5 663 75 05 -zbornica; +386 5 777 75 30 -kabinet
Škvarč Smiljana
univ.dipl.bio.
T: +386 5 66 37 505
Aktiv angleščina in nemščina
Furlan Katarina
dipl. ang. in soc. kult.
T: +386 5 663 75 05
Isovska Verka
prof. ang.
T: +386 5 663 75 05
Jerman Nataša
prof. ita. in ang.
T: +386 5 663 7505
Petrič Alenka
univ. dipl. ang. in ita.
T: +386 5 663 75 05
Rajh Miha
mag. german.
Tajnik poklicne mature
T: +386 5 663 75 05
Aktiv ekonomski strokovni predmeti
Gomezel Boris
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 77 77 513
Jakovac Valerija
dipl. upr. org.
T: +386 5 77 77 513
Jerkič Šturm Ester
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05 -zbornica; +386 5 777 75 31 -kabinet
Kleva Keith
dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
Omahen Dolores
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
Skok Tanja
univ. dipl. ekon.
Organizatorka prakt. usposabljanja programa ET-PTI, TR in AD
T: +386 5 663 75 05
Vrčon Tratar Nataša
magistrica ekonomskih znanosti
T: +386 5 663 75 05
Aktiv poslovna informatika in računalništvo
Gomezel Boris
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 77 77 513
Pohlen Gobbo Doris
univ. dipl. inž. geod.
Tajnica zaključnega izpita
T: +386 5 663 75 05
Žerjal Branka
prof. polit.
T: +386 5 777 75 31 - kabinet št. 118/I.nad.
Aktiv italijanščina
Hrvatin Doris
prof. geo. in ita.
Tajnica splošne mature
T: +386 5 777 75 26
Race Tea
prof. ita. in slo.
T: +386 5 663 75 05
Šavron Andrejka
univ. dipl. ita. in soc. kult.
Organizatorka prakt. usposabljanja ET in ET-PT
T: +386 5 777 75 26
Stepančič Nik
dipl. ital.
T: +386 5 66 37 505
Stopar Nataša
prof. slo. in ita.
T: +386 5 663 75 05
Šuligoj Sonja
prof. ang. in ita.
T: +386 5 663 75 05
B
Bandelj Darja
Računovodstvo
T: +386 5 663 75 12
F: +386 5 663 75 06
Baruca Ingrid
dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 10
Benčič Rihtaršič Tanja
prof. zgo. in geo.
T: +386 5 663 75 05
Bevk Ester
dipl. org. turiz.
Tajništvo
T: +386 5 663 75 00
Bole Jožef
prof. šp. vzg.
Butinar Mužina Mojca
prof. ang. in slo.
T: +386 5 663 75 05
Č
Černač Stupar Tatjana
univ. dipl. ekon.
Pomočnica ravnateljice
T: +386 5 663 75 02
C
Cijan Silvana
prof. ped. in psih.
T: +386 5 663 75 05
D
Dujc Mirjana
prof. mat. in fiz.
T: +386 5 663 75 05
E
Eberle Vesna
univ. dipl. bio.
T: +386 5 663 75 05
F
Farkaš Tine
dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
Furlan Katarina
dipl. ang. in soc. kult.
T: +386 5 663 75 05
G
Gomezel Boris
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 77 77 513
H
Hrvatin Doris
prof. geo. in ita.
Tajnica splošne mature
T: +386 5 777 75 26
I
Isovska Verka
prof. ang.
T: +386 5 663 75 05
J
Jakovac Valerija
dipl. upr. org.
T: +386 5 77 77 513
Jelovčan Miha
prof. šp. vzg.
Jerkič Šturm Ester
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05 -zbornica; +386 5 777 75 31 -kabinet
Jerman Nataša
prof. ita. in ang.
T: +386 5 663 7505
K
Kleva Keith
dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
Kocjan Mojca
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
Korytowski Martin
dipl. fin. mat.
T: +386 5 663 75 05
Kugonič Maja
prof. šp. vzg.
L
Lazar Mojca
prof. mat. in fiz.
T: +386 5 663 75 05
Legnar Nino
mag. prof. šv. vzg.
Logar Meri
prof. zgo. in geo.
T: +386 5 663 75 05
M
Majer-Babič Mirjana
univ. dipl. inž. kmet., sadj. in vinog.
T: +386 5 663 75 05
Marzi Andreja
univ. dipl. kemik
T: +386 5 663 75 05
O
Oblak Galjanič Irena
prof. slo. in univ. dipl. lit. komp.
Knjižničarka
T: +386 5 66 37 514
Omahen Dolores
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
P
Palčič Darja
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
Petrič Alenka
univ. dipl. ang. in ita.
T: +386 5 663 75 05
Počkaj Robi
univ. dipl. inž. kmet., sadj. in vinog.
T: +386 5 663 75 05 -zbornica; +386 5 777 75 30 -kabinet
Pohajač Tina
univ. dipl. psiholog, certif. EuroPsy psihologinja
Svetovalna delavka
T: +386 5 663 75 15
F: +386 5 663 75 06
Pohlen Gobbo Doris
univ. dipl. inž. geod.
Tajnica zaključnega izpita
T: +386 5 663 75 05
Primožič Nataša
prof. mat.
Vodja ŠRT
T: +386 5 663 75 05
R
Race Tea
prof. ita. in slo.
T: +386 5 663 75 05
Rajh Miha
mag. german.
Tajnik poklicne mature
T: +386 5 663 75 05
Š
Šavron Andrejka
univ. dipl. ita. in soc. kult.
Organizatorka prakt. usposabljanja ET in ET-PT
T: +386 5 777 75 26
Škvarč Smiljana
univ.dipl.bio.
T: +386 5 66 37 505
Štemberger Samo
prof. fil. in um. zgo.
T: +386 5 663 75 05
Šuligoj Kunilo Nadja
univ. dipl. psih. - Pooblaščenka za varstvo osebnih podatkov
T: 05 335 8413
Šuligoj Sonja
prof. ang. in ita.
T: +386 5 663 75 05
Švara Breda
prof. slo. in ang.
Ravnateljica
T: +386 5 663 75 01
S
Senica Leon
mag. poslov. ved
T: +386 5 77 77 524
Skok Tanja
univ. dipl. ekon.
Organizatorka prakt. usposabljanja programa ET-PTI, TR in AD
T: +386 5 663 75 05
Smajlagić Senija
prof. slo. in prim. knjiž.
T: +386 5 663 75 05
Sotlar Gregor
mag. ing. rač. in inf.
T: +386 5 663 75 05
Spacal Irena
univ. dipl. prav.
T: +386 5 777 75 31 - kabinet št. 118/I.nad.
Stepančič Nik
dipl. ital.
T: +386 5 66 37 505
Stopar Nataša
prof. slo. in ita.
T: +386 5 663 75 05
T
Toplišek Martina
mag. prof. slov.
T: +386 5 663 75 05
V
Vinčec Stanka
prof. zgo. in soc.
T: +386 5 663 75 05
Vrčon Tratar Nataša
magistrica ekonomskih znanosti
T: +386 5 663 75 05
Ž
Žerjal Branka
prof. polit.
T: +386 5 777 75 31 - kabinet št. 118/I.nad.