Razvrsti po
1. letniki
1. AD
Razrednik
Škvarč Smiljana
univ.dipl.bio.
T: +386 5 77 77 523

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: sreda, 11. 30 - 12. 15, kabinet 120

Aktiv naravoslovje

Namestnik razrednika
Sotlar Gregor
mag. ing. rač. in inf.
T: +386 5 77 77 513

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: četrtek, 12. 20 - 13. 05, kabinet 109

1. TR
Razrednik
Farkaš Tine
dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 10

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: torek, 8. 20 - 9. 05, kabinet 201

Aktiv statistika, poslovna matematika, računovodstvo

Namestnik razrednika
Počkaj Robi
univ. dipl. inž. kmet., sadj. in vinog.
T: +386 5 77 77 517

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: ponedeljek, 9. 10 - 9. 55, kabinet 007

Aktiv naravoslovje

1. a EG
Razrednik
Benčič Rihtaršič Tanja
prof. zgo. in geo.
T: +386 5 77 77 529

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: četrtek, 10. 40 - 11. 25, kabinet 209

Aktiv zgodovina, geografija, umetnostna zgodovina

Namestnik razrednika
Logar Meri
prof. zgo. in geo.
T: +386 5 77 77 529

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: torek, 11. 30 - 12. 15, kabinet 209

Aktiv zgodovina, geografija, umetnostna zgodovina

1. a ET
Razrednik
Butinar Mužina Mojca
prof. ang. in slo.
T: +386 5 77 77 528

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: ponedeljek, 9. 10 - 9. 55, kabinet 211

Aktiv slovenščina

Namestnik razrednika
Petrič Alenka
univ. dipl. ang. in ita.
T: +386 5 77 77 527

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: sreda, 9. 10 - 9. 55, kabinet 204

Aktiv angleščina in nemščina

1. b EG
Razrednik
Race Tea
prof. ita. in slo.
T: +386 5 77 77 526

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: četrtek, 10. 40 - 11. 25, kabinet 101

Aktiv italijanščina

Namestnik razrednika
Jelovčan Miha
prof. šp. vzg.
T: +386 5 66 37 505

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: torek in sreda 9. 55 - 10. 40, zbornica

Aktiv športna vzgoja

1. b ET
Razrednik
Bremec Petra
mag. man.
T: +386 5 77 77 524

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: torek, 10. 40 - 11. 25; kabinet 112

Aktiv ekonomski strokovni predmeti

Namestnik razrednika
Lazar Mojca
prof. mat. in fiz.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: sreda, 10. 40 - 11. 25, kabinet 010

Aktiv matematika

1. c ET
Razrednik
Šuligoj Sonja
prof. ang. in ita.
T: +386 5 77 77 526

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: torek, 9. 10 - 9. 55, kabinet 101

Aktiv italijanščina

Namestnik razrednika
Gomezel Boris
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 77 77 513

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: četrtek, 9. 10 - 9. 55, kabinet 109

Aktiv ekonomski strokovni predmeti, Aktiv poslovna informatika in računalništvo

2. letniki
2. AD
Razrednik
Jakovac Valerija
dipl. upr. org.
T: +386 5 77 77 513

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: petek, 12. 20 - 13. 05, kabinet 109

Aktiv ekonomski strokovni predmeti

Namestnik razrednika
Zorko Eva
mag. prof. švz.

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: torek, 9. 10 - 9. 55, Arena Bonifika

Aktiv športna vzgoja

2. TR
Razrednik
Stopar Nataša
prof. slo. in ita.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: četrtek, 9. 10 - 9. 55, zbornica

Aktiv italijanščina, Aktiv slovenščina

Namestnik razrednika
Korytowski Martin
dipl. fin. mat.
T: +386 5 77 77 531

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: torek, 9. 10 - 9. 55, kabinet 010

Aktiv matematika

2. a EG
Razrednik
Primožič Nataša
prof. mat.
Vodja ŠRT
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: torek, 10. 40 - 11. 25, kabinet 010

Aktiv matematika

Namestnik razrednika
Marzi Andreja
univ. dipl. kemik
T: +386 5 77 77 517

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: sreda, 10. 40 - 11. 25, kabinet 007

Aktiv naravoslovje

2. a ET
Razrednik
Kugonič Maja
prof. šp. vzg.

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: ponedeljek, 10. 40 - 11. 25, Arena Bonifika

Aktiv športna vzgoja

Namestnik razrednika
Žerjal Branka
prof. polit.
T: +386 5 77 77 531

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: torek, 12. 20 - 13. 05, kabinet 118

Aktiv družboslovje, Aktiv poslovna informatika in računalništvo

2. b EG
Razrednik
Jerman Nataša
prof. ita. in ang.
T: +386 5 77 77 527

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: sreda, 11. 30 - 12. 15, kabinet 204

Aktiv angleščina in nemščina

2. b ET
Razrednik
Senica Leon
mag. posl. ved
Organizator PUD za AD
T: +386 5 66 37 510

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: sreda, 8. 20 - 9. 05, kabinet 201

Aktiv ekonomski strokovni predmeti, Aktiv statistika, poslovna matematika, računovodstvo

Namestnik razrednika
Pohlen Gobbo Doris
univ. dipl. inž. geod.
Tajnica zaključnega izpita
T: +386 5 77 77 513

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: sreda, 12. 20 - 13. 05, kabinet 109

Aktiv poslovna informatika in računalništvo

3. letniki
3. AD
Razrednik
Smajlagić Senija
prof. slo. in prim. knjiž.
T: +386 5 77 77 528

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: torek, 11. 30 - 12. 15, kabinet 211

Aktiv slovenščina

Namestnik razrednika
Jerman Nataša
prof. ita. in ang.
T: +386 5 77 77 527

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: sreda, 11. 30 - 12. 15, kabinet 204

Aktiv angleščina in nemščina

3. TR
Razrednik
Štemberger Samo
prof. fil. in um. zgo.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: sreda, 8. 20 - 9. 05, zbornica

Aktiv zgodovina, geografija, umetnostna zgodovina

Namestnik razrednika
Majer-Babič Mirjana
univ. dipl. inž. kmet., sadj. in vinog.
T: +386 5 77 77 517

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: ponedeljek, 8. 20 - 9. 05, kabinet 007

Aktiv naravoslovje

3. a EG
Razrednik
Logar Meri
prof. zgo. in geo.
T: +386 5 77 77 529

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: torek, 11. 30 - 12. 15, kabinet 209

Aktiv zgodovina, geografija, umetnostna zgodovina

Namestnik razrednika
Benčič Rihtaršič Tanja
prof. zgo. in geo.
T: +386 5 77 77 529

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: četrtek, 10. 40 - 11. 25, kabinet 209

Aktiv zgodovina, geografija, umetnostna zgodovina

3. a ET
Razrednik
Legnar Nino
mag. prof. šv. vzg.

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: torek, 11. 30 - 12. 15, Arena Bonifika

Aktiv športna vzgoja

Namestnik razrednika
Palčič Darja
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05 -zbornica; +386 5 77 77 531

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: četrtek, 12. 20 - 13. 05, kabinet 118

Aktiv statistika, poslovna matematika, računovodstvo

3. b EG
Razrednik
Stegel Pija
dipl. med. jez. in kult.
T: +386 5 77 77 528

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: sreda, 11. 30 - 12. 15, kabinet 211

Aktiv slovenščina

Namestnik razrednika
Hrvatin Doris
prof. geo. in ita.
Tajnica splošne mature
T: +386 5 77 77 526

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: sreda, 9. 10 - 9. 55, kabinet 101

Aktiv zgodovina, geografija, umetnostna zgodovina

3. b ET
Razrednik
Lazar Mojca
prof. mat. in fiz.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: sreda, 10. 40 - 11. 25, kabinet 010

Aktiv matematika

Namestnik razrednika
Peroša Ingrid
prof. soc. in nem.
T: +386 5 77 77 527

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: ponedeljek, 9. 10 - 9. 55, kabinet 204

Aktiv angleščina in nemščina

4. letniki
4. ET - PTI
Razrednik
Vinčec Stanka
prof. zgo. in soc.
T: +386 5 77 77 529

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: četrtek, 9. 10 - 9. 55, kabinet 209

Aktiv družboslovje, Aktiv zgodovina, geografija, umetnostna zgodovina

Namestnik razrednika
Dujc Mirjana
prof. mat. in fiz.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: ponedeljek, 10. 40 - 11. 25, zbornica

Aktiv matematika

4. a EG
Razrednik
Kocjan Mojca
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: petek, 11. 30 - 12. 15, zbornica

Aktiv družboslovje

Namestnik razrednika
Švara Breda
prof. slo. in ang.
Ravnateljica
T: +386 5 663 75 01

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: vsak dan, 10. 00 - 10. 40, pisarna ravanteljice

Aktiv slovenščina

4. a ET
Razrednik
Kleva Keith
dipl. ekon.
T: +386 5 77 77 524

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: petek, 10. 40 - 11. 25, kabinet 112

Aktiv ekonomski strokovni predmeti

Namestnik razrednika
Kodarin Ingrid
prof. švz.

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: torek, 10. 40 - 11. 25, Arena Bonifika

Aktiv športna vzgoja

4. b EG
Razrednik
Furlan Katarina
dipl. ang. in soc. kult.
T: +386 5 77 77 528

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: ponedeljek, 12. 20 - 13. 05, kabinet 211

Aktiv angleščina in nemščina

Namestnik razrednika
Vrčon Tratar Nataša
magistrica ekonomskih znanosti
T: +386 5 77 77 524

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: sreda, 12. 20 - 13. 05, kabinet 112

Aktiv ekonomski strokovni predmeti

4. b ET
Razrednik
Jerkič Šturm Ester
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05 -zbornica; +386 5 77 77 531

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: četrtek, 11. 30 - 12. 15, kabinet 118

Aktiv ekonomski strokovni predmeti

Namestnik razrednika
Isovska Verka
prof. ang.
T: +386 5 77 77 527

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: torek, 10. 40 - 11. 25, kabinet 204

Aktiv angleščina in nemščina

5. letniki
5. ET - PTI
Razrednik
Skok Tanja
univ. dipl. ekon.
Organizatorka PUD za ET-PTI in TR
T: +386 5 77 77 524

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: torek, 10. 40 - 11. 25, kabinet 112

Aktiv ekonomski strokovni predmeti

Namestnik razrednika
Cijan Silvana
prof. ped. in psih.
T: +386 5 77 77 531

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: četrtek, 9. 10 - 9. 55, kabinet 118

Aktiv družboslovje

Poklicni tečaj
ET-PT
Razrednik
Omahen Dolores
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: petek, 9. 55 - 10. 40, zbornica

Aktiv ekonomski strokovni predmeti

Namestnik razrednika
Baruca Ingrid
dipl. ekon.
Pomočnica ravnateljice
T: +386 5 663 75 02

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: ponedeljek, 9. 10 - 9. 55, kabinet 105

Aktiv statistika, poslovna matematika, računovodstvo

Aktiv statistika, poslovna matematika, računovodstvo
Baruca Ingrid
dipl. ekon.
Pomočnica ravnateljice
T: +386 5 663 75 02
Farkaš Tine
dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 10
Palčič Darja
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05 -zbornica; +386 5 77 77 531
Senica Leon
mag. posl. ved
Organizator PUD za AD
T: +386 5 66 37 510
Aktiv ekonomski strokovni predmeti
Benčič Katja
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 77 77 524
Bremec Petra
mag. man.
T: +386 5 77 77 524
Gomezel Boris
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 77 77 513
Jakovac Valerija
dipl. upr. org.
T: +386 5 77 77 513
Jerkič Šturm Ester
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05 -zbornica; +386 5 77 77 531
Kleva Keith
dipl. ekon.
T: +386 5 77 77 524
Omahen Dolores
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
Senica Leon
mag. posl. ved
Organizator PUD za AD
T: +386 5 66 37 510
Skok Tanja
univ. dipl. ekon.
Organizatorka PUD za ET-PTI in TR
T: +386 5 77 77 524
Vrčon Tratar Nataša
magistrica ekonomskih znanosti
T: +386 5 77 77 524
Aktiv zgodovina, geografija, umetnostna zgodovina
Benčič Rihtaršič Tanja
prof. zgo. in geo.
T: +386 5 77 77 529
Hrvatin Doris
prof. geo. in ita.
Tajnica splošne mature
T: +386 5 77 77 526
Logar Meri
prof. zgo. in geo.
T: +386 5 77 77 529
Štemberger Samo
prof. fil. in um. zgo.
T: +386 5 663 75 05
Vinčec Stanka
prof. zgo. in soc.
T: +386 5 77 77 529
Aktiv slovenščina
Butinar Mužina Mojca
prof. ang. in slo.
T: +386 5 77 77 528
Smajlagić Senija
prof. slo. in prim. knjiž.
T: +386 5 77 77 528
Stegel Pija
dipl. med. jez. in kult.
T: +386 5 77 77 528
Stopar Nataša
prof. slo. in ita.
T: +386 5 663 75 05
Švara Breda
prof. slo. in ang.
Ravnateljica
T: +386 5 663 75 01
Toplišek Martina
mag. prof. slov.
T: +386 5 77 77 528
Aktiv družboslovje
Cijan Silvana
prof. ped. in psih.
T: +386 5 77 77 531
Kocjan Mojca
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
Spacal Irena
univ. dipl. prav.
T: +386 5 77 77 531
Vinčec Stanka
prof. zgo. in soc.
T: +386 5 77 77 529
Žerjal Branka
prof. polit.
T: +386 5 77 77 531
Aktiv matematika
Dujc Mirjana
prof. mat. in fiz.
T: +386 5 663 75 05
Korytowski Martin
dipl. fin. mat.
T: +386 5 77 77 531
Lazar Mojca
prof. mat. in fiz.
T: +386 5 663 75 05
Primožič Nataša
prof. mat.
Vodja ŠRT
T: +386 5 663 75 05
Primožič Tatiana Elisabet
mag. prof. mat.
T: +386 5 66 37 505
Aktiv naravoslovje
Eberle Vesna
univ. dipl. bio.
T: +386 5 77 77 523
Majer-Babič Mirjana
univ. dipl. inž. kmet., sadj. in vinog.
T: +386 5 77 77 517
Marzi Andreja
univ. dipl. kemik
T: +386 5 77 77 517
Počkaj Robi
univ. dipl. inž. kmet., sadj. in vinog.
T: +386 5 77 77 517
Škvarč Smiljana
univ.dipl.bio.
T: +386 5 77 77 523
Zamuda Darko
univ. dipl. bio.
T: +386 5 77 77 517
Aktiv angleščina in nemščina
Furlan Katarina
dipl. ang. in soc. kult.
T: +386 5 77 77 528
Isovska Verka
prof. ang.
T: +386 5 77 77 527
Jerman Nataša
prof. ita. in ang.
T: +386 5 77 77 527
Peroša Ingrid
prof. soc. in nem.
T: +386 5 77 77 527
Petrič Alenka
univ. dipl. ang. in ita.
T: +386 5 77 77 527
Aktiv poslovna informatika in računalništvo
Gomezel Boris
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 77 77 513
Pohlen Gobbo Doris
univ. dipl. inž. geod.
Tajnica zaključnega izpita
T: +386 5 77 77 513
Žerjal Branka
prof. polit.
T: +386 5 77 77 531
Aktiv športna vzgoja
Jelovčan Miha
prof. šp. vzg.
T: +386 5 66 37 505
Kodarin Ingrid
prof. švz.
Kugonič Maja
prof. šp. vzg.
Legnar Nino
mag. prof. šv. vzg.
Zorko Eva
mag. prof. švz.
Aktiv italijanščina
Race Tea
prof. ita. in slo.
T: +386 5 77 77 526
Šavron Andrejka
univ. dipl. ita. in soc. kult.
Organizatorka PUD za ET in ET-PT
T: +386 5 77 77 526
Stopar Nataša
prof. slo. in ita.
T: +386 5 663 75 05
Šuligoj Sonja
prof. ang. in ita.
T: +386 5 77 77 526
B
Bandelj Darja
Računovodstvo
T: +386 5 663 75 12
F: +386 5 663 75 06
Baruca Ingrid
dipl. ekon.
Pomočnica ravnateljice
T: +386 5 663 75 02
Benčič Katja
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 77 77 524
Benčič Rihtaršič Tanja
prof. zgo. in geo.
T: +386 5 77 77 529
Bevk Ester
dipl. org. turiz.
Tajništvo
T: +386 5 663 75 00
Bremec Petra
mag. man.
T: +386 5 77 77 524
Butinar Mužina Mojca
prof. ang. in slo.
T: +386 5 77 77 528
C
Cijan Silvana
prof. ped. in psih.
T: +386 5 77 77 531
D
Dujc Mirjana
prof. mat. in fiz.
T: +386 5 663 75 05
E
Eberle Vesna
univ. dipl. bio.
T: +386 5 77 77 523
F
Farkaš Tine
dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 10
Furlan Katarina
dipl. ang. in soc. kult.
T: +386 5 77 77 528
G
Golja Frida
dipl. psih.
Svetovalna delavka
T: +386 5 66 37 515
Gomezel Boris
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 77 77 513
H
Hrvatin Doris
prof. geo. in ita.
Tajnica splošne mature
T: +386 5 77 77 526
I
Isovska Verka
prof. ang.
T: +386 5 77 77 527
J
Jakovac Valerija
dipl. upr. org.
T: +386 5 77 77 513
Jelovčan Miha
prof. šp. vzg.
T: +386 5 66 37 505
Jerkič Šturm Ester
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05 -zbornica; +386 5 77 77 531
Jerman Nataša
prof. ita. in ang.
T: +386 5 77 77 527
K
Kleva Keith
dipl. ekon.
T: +386 5 77 77 524
Kocjan Mojca
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
Kodarin Ingrid
prof. švz.
Korytowski Martin
dipl. fin. mat.
T: +386 5 77 77 531
Kugonič Maja
prof. šp. vzg.
L
Lazar Mojca
prof. mat. in fiz.
T: +386 5 663 75 05
Legnar Nino
mag. prof. šv. vzg.
Logar Meri
prof. zgo. in geo.
T: +386 5 77 77 529
M
Majer-Babič Mirjana
univ. dipl. inž. kmet., sadj. in vinog.
T: +386 5 77 77 517
Marzi Andreja
univ. dipl. kemik
T: +386 5 77 77 517
O
Oblak Galjanič Irena
prof. slo. in univ. dipl. lit. komp.
Knjižničarka
T: +386 5 66 37 514
Omahen Dolores
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
P
Palčič Darja
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05 -zbornica; +386 5 77 77 531
Peroša Ingrid
prof. soc. in nem.
T: +386 5 77 77 527
Petrič Alenka
univ. dipl. ang. in ita.
T: +386 5 77 77 527
Počkaj Robi
univ. dipl. inž. kmet., sadj. in vinog.
T: +386 5 77 77 517
Pohlen Gobbo Doris
univ. dipl. inž. geod.
Tajnica zaključnega izpita
T: +386 5 77 77 513
Primožič Nataša
prof. mat.
Vodja ŠRT
T: +386 5 663 75 05
Primožič Tatiana Elisabet
mag. prof. mat.
T: +386 5 66 37 505
R
Race Tea
prof. ita. in slo.
T: +386 5 77 77 526
Š
Šavron Andrejka
univ. dipl. ita. in soc. kult.
Organizatorka PUD za ET in ET-PT
T: +386 5 77 77 526
Škvarč Smiljana
univ.dipl.bio.
T: +386 5 77 77 523
Štemberger Samo
prof. fil. in um. zgo.
T: +386 5 663 75 05
Šuligoj Kunilo Nadja
univ. dipl. psih. - Pooblaščenka za varstvo osebnih podatkov
T: 05 335 8413
Šuligoj Sonja
prof. ang. in ita.
T: +386 5 77 77 526
Švara Breda
prof. slo. in ang.
Ravnateljica
T: +386 5 663 75 01
S
Senica Leon
mag. posl. ved
Organizator PUD za AD
T: +386 5 66 37 510
Skok Tanja
univ. dipl. ekon.
Organizatorka PUD za ET-PTI in TR
T: +386 5 77 77 524
Smajlagić Senija
prof. slo. in prim. knjiž.
T: +386 5 77 77 528
Sotlar Gregor
mag. ing. rač. in inf.
T: +386 5 77 77 513
Spacal Irena
univ. dipl. prav.
T: +386 5 77 77 531
Stegel Pija
dipl. med. jez. in kult.
T: +386 5 77 77 528
Stopar Nataša
prof. slo. in ita.
T: +386 5 663 75 05
T
Toplišek Martina
mag. prof. slov.
T: +386 5 77 77 528
V
Vinčec Stanka
prof. zgo. in soc.
T: +386 5 77 77 529
Vrčon Tratar Nataša
magistrica ekonomskih znanosti
T: +386 5 77 77 524
Z
Zamuda Darko
univ. dipl. bio.
T: +386 5 77 77 517
Zorko Eva
mag. prof. švz.
Ž
Žerjal Branka
prof. polit.
T: +386 5 77 77 531