Razvrsti po
1. letniki
1. AD
Razrednik
Jakovac Valerija
dipl. upr. org.
T: +386 5 77 77 513

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: torek, 9. 55 - 10. 40 v kabinetu 109

Aktiv ekonomski strokovni predmeti

Namestnik razrednika
Počkaj Robi
univ. dipl. inž. kmet., sadj. in vinog.
T: +386 5 77 77 517

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: torek, 9. 55 - 10. 40, kabinet 007

Aktiv naravoslovje

1. TR
Razrednik
Stopar Nataša
prof. slo. in ita.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: torek, 9. 10 - 9. 55

Aktiv italijanščina, Aktiv slovenščina

Namestnik razrednika
Pohlen Gobbo Doris
univ. dipl. inž. geod.
Tajnica zaključnega izpita
T: +386 5 77 77 513

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: četrtek, 9. 55 - 10. 40, zbornica

Aktiv poslovna informatika in računalništvo

1. a EG
Razrednik
Primožič Nataša
prof. mat.
Vodja ŠRT
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: sreda, 9. 10 - 9. 55

Aktiv matematika

Namestnik razrednika
Marzi Andreja
univ. dipl. kemik
T: +386 5 77 77 517

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: četrtek, 9. 10 - 9. 55 v kabinetu 007

Aktiv naravoslovje

1. a ET
Razrednik
Kugonič Maja
prof. šp. vzg.

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: ponedeljek, 8. 20 - 9. 05 v Areni Bonifika

Aktiv športna vzgoja

Namestnik razrednika
Dujc Mirjana
prof. mat. in fiz.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: sreda, 12. 20 - 13. 05

Aktiv matematika

1. b EG
Razrednik
Jerman Nataša
prof. ita. in ang.
T: +386 5 77 77 528

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: sreda, 10. 40 - 11. 25, kabinet 211

Aktiv angleščina in nemščina

Namestnik razrednika
Eberle Vesna
univ. dipl. bio.
T: +386 5 77 77 523

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: sreda, 8. 20 - 9. 05, kabinet 120

Aktiv naravoslovje

1. b ET
Razrednik
Senica Leon
mag. posl. ved
Organizator PUD za AD
T: +386 5 77 77 510

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: petek, 8. 20 - 9. 05, kabinet 201

Aktiv ekonomski strokovni predmeti, Aktiv statistika, poslovna matematika, računovodstvo

2. letniki
2. AD
Razrednik
Smajlagić Senija
prof. slo. in prim. knjiž.
T: +386 5 77 77 528

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: četrtek, 8. 20 - 9. 05

Aktiv slovenščina

Namestnik razrednika
Cijan Silvana
prof. ped. in psih.
T: +386 5 77 77 531

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: ponedeljek, 11. 30 - 12. 15 v kabinetu 118

Aktiv družboslovje

2. TR
Razrednik
Štemberger Samo
prof. fil. in um. zgo.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: četrtek, 9. 10 - 9. 55

Aktiv zgodovina, geografija, umetnostna zgodovina

Namestnik razrednika
Žerjal Branka
prof. polit.
T: +386 5 77 77 531

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: torek, 9. 55 - 10. 40 v kabinetu 118

Aktiv družboslovje, Aktiv poslovna informatika in računalništvo

2. a EG
Razrednik
Logar Meri
prof. zgo. in geo.
T: +386 5 77 77 529

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: sreda, 10. 40 - 11. 25, kabinet 209

Aktiv zgodovina, geografija, umetnostna zgodovina

Namestnik razrednika
Benčič Rihtaršič Tanja
prof. zgo. in geo.
T: +386 5 77 77 529

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: torek, 12. 20 - 13. 05 v kabinetu 209

Aktiv zgodovina, geografija, umetnostna zgodovina

2. a ET
Razrednik
Legnar Nino
mag. prof. šv. vzg.

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: ponedeljek, 11. 30 - 12. 15 v Areni Bonifika

Aktiv športna vzgoja

2. b EG
Razrednik
Toplišek Martina
mag. prof. slov.
T: +386 5 77 77 528

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: ponedeljek, 8. 20 - 9. 05

Aktiv slovenščina

Namestnik razrednika
Hrvatin Doris
prof. geo. in ita.
Tajnica splošne mature
T: +386 5 777 75 26

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: sreda, 10. 40 - 11. 25 v kabinetu 101

Aktiv zgodovina, geografija, umetnostna zgodovina

2. b ET
Razrednik
Lazar Mojca
prof. mat. in fiz.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: sreda, 10. 40 - 11. 25

Aktiv matematika

Namestnik razrednika
Petrič Alenka
univ. dipl. ang. in ita.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: ponedeljek, 10. 40 - 11. 25

Aktiv angleščina in nemščina

3. letniki
3. AD
Razrednik
Gomezel Boris
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 77 77 513

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: sreda,12. 20 - 13. 05 v kabinetu 109

Aktiv ekonomski strokovni predmeti, Aktiv poslovna informatika in računalništvo

Namestnik razrednika
Isovska Verka
prof. ang.
T: +386 5 77 77 528

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: petek, 9. 10 - 9. 55 v kabinetu 211

Aktiv angleščina in nemščina

3. TR
Razrednik
Počkaj Robi
univ. dipl. inž. kmet., sadj. in vinog.
T: +386 5 77 77 517

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: torek, 9. 55 - 10. 40, kabinet 007

Aktiv naravoslovje

3. a EG
Razrednik
Kocjan Mojca
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: petek, 11. 30 - 12. 15

Aktiv družboslovje

Namestnik razrednika
Sotlar Gregor
mag. ing. rač. in inf.
T: +386 5 77 77 513

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: petek, 10. 40 - 11. 25, kabinet 109

3. a ET
Razrednik
Kleva Keith
dipl. ekon.
T: +386 5 77 77 524

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: torek, 11. 30 - 12. 15 v kabinetu 112

Aktiv ekonomski strokovni predmeti

Namestnik razrednika
Palčič Darja
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: četrtek, 10. 40 - 11. 25 v kabinetu 112

Aktiv statistika, poslovna matematika, računovodstvo

3. b EG
Razrednik
Furlan Katarina
dipl. ang. in soc. kult.
T: +386 5 77 77 528

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: ponedeljek, 14. 00 - 14. 45 v kabinetu 211

Aktiv angleščina in nemščina

3. b ET
Razrednik
Rajh Miha
mag. german.
Tajnik poklicne mature
T: +386 5 77 77 528

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: sreda, 10. 40 - 11. 25 v kabinetu 211

Aktiv angleščina in nemščina

Namestnik razrednika
Farkaš Tine
dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: ponedeljek, 9. 10 - 9. 55

Aktiv statistika, poslovna matematika, računovodstvo

4. letniki
4. ET - PTI
Razrednik
Skok Tanja
univ. dipl. ekon.
Organizatorka PUD za ET-PTI in TR
T: +386 5 77 77 524

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: ponedeljek, 10. 40 - 11. 25 v kabinetu 112

Aktiv ekonomski strokovni predmeti

Namestnik razrednika
Vinčec Stanka
prof. zgo. in soc.
T: +386 5 77 77 529

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: četrtek, 11. 30 - 12. 15 v kabinetu 209

Aktiv družboslovje, Aktiv zgodovina, geografija, umetnostna zgodovina

4. a EG
Razrednik
Vrčon Tratar Nataša
magistrica ekonomskih znanosti
T: +386 5 77 77 524

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: četrtek, 8. 20 - 9. 05 v kabinetu 112

Aktiv ekonomski strokovni predmeti

Namestnik razrednika
Primožič Nataša
prof. mat.
Vodja ŠRT
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: sreda, 9. 10 - 9. 55

Aktiv matematika

4. a ET
Razrednik
Baruca Ingrid
dipl. ekon.
Pomočnica ravnateljice
T: +386 5 663 75 02

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: četrtek, 10. 40 - 11. 25 v kabinetu 105

Aktiv statistika, poslovna matematika, računovodstvo

4. b EG
Razrednik
Race Tea
prof. ita. in slo.
T: +386 5 77 77 526

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: ponedeljek, 10. 40 - 11. 25 v kabinetu 101

Aktiv italijanščina

Namestnik razrednika
Primožič Tatiana Elisabet
mag. prof. mat.
T: +386 5 66 37 505

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: petek, 8. 20 - 9. 05

4. b ET
Razrednik
Butinar Mužina Mojca
prof. ang. in slo.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: sreda, 11.30 - 12.15

Aktiv slovenščina

Namestnik razrednika
Šavron Andrejka
univ. dipl. ita. in soc. kult.
Organizatorka PUD za ET in ET-PT
T: +386 5 77 77 526

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: sreda, 11. 30 - 12. 15 v kabinetu 101

Aktiv italijanščina

5. letniki
5. ET - PTI
Razrednik
Škvarč Smiljana
univ.dipl.bio.
T: +386 5 77 77 517

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: torek, 8. 20 - 9. 05, kabinet 007

Aktiv naravoslovje

Namestnik razrednika
Omahen Dolores
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše: ponedeljek, 12. 20 - 13. 05

Aktiv ekonomski strokovni predmeti

Poklicni tečaj
ET-PT
Razrednik
Jerkič Šturm Ester
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05 -zbornica; +386 5 77 77 531

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: četrtek, 9. 55 - 10. 40 v kabinetu 118

Aktiv ekonomski strokovni predmeti

Namestnik razrednika
Spacal Irena
univ. dipl. prav.
T: +386 5 77 77 531

Pogovorne ure
pogovorna ura za starše in samoizobraževalce: torek, 10. 40 - 11. 25 v kabinetu 118

Aktiv družboslovje

Aktiv statistika, poslovna matematika, računovodstvo
Baruca Ingrid
dipl. ekon.
Pomočnica ravnateljice
T: +386 5 663 75 02
Farkaš Tine
dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
Palčič Darja
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
Senica Leon
mag. posl. ved
Organizator PUD za AD
T: +386 5 77 77 510
Aktiv ekonomski strokovni predmeti
Benčič Katja
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 66 37 505
Gomezel Boris
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 77 77 513
Jakovac Valerija
dipl. upr. org.
T: +386 5 77 77 513
Jerkič Šturm Ester
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05 -zbornica; +386 5 77 77 531
Kleva Keith
dipl. ekon.
T: +386 5 77 77 524
Omahen Dolores
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
Senica Leon
mag. posl. ved
Organizator PUD za AD
T: +386 5 77 77 510
Skok Tanja
univ. dipl. ekon.
Organizatorka PUD za ET-PTI in TR
T: +386 5 77 77 524
Vrčon Tratar Nataša
magistrica ekonomskih znanosti
T: +386 5 77 77 524
Aktiv zgodovina, geografija, umetnostna zgodovina
Benčič Rihtaršič Tanja
prof. zgo. in geo.
T: +386 5 77 77 529
Hrvatin Doris
prof. geo. in ita.
Tajnica splošne mature
T: +386 5 777 75 26
Logar Meri
prof. zgo. in geo.
T: +386 5 77 77 529
Štemberger Samo
prof. fil. in um. zgo.
T: +386 5 663 75 05
Vinčec Stanka
prof. zgo. in soc.
T: +386 5 77 77 529
Aktiv športna vzgoja
Bole Jožef
prof. šp. vzg.
Jelovčan Miha
prof. šp. vzg.
Kugonič Maja
prof. šp. vzg.
Legnar Nino
mag. prof. šv. vzg.
Aktiv slovenščina
Butinar Mužina Mojca
prof. ang. in slo.
T: +386 5 663 75 05
Smajlagić Senija
prof. slo. in prim. knjiž.
T: +386 5 77 77 528
Stopar Nataša
prof. slo. in ita.
T: +386 5 663 75 05
Švara Breda
prof. slo. in ang.
Ravnateljica
T: +386 5 663 75 01
Toplišek Martina
mag. prof. slov.
T: +386 5 77 77 528
Aktiv družboslovje
Cijan Silvana
prof. ped. in psih.
T: +386 5 77 77 531
Kocjan Mojca
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
Spacal Irena
univ. dipl. prav.
T: +386 5 77 77 531
Vinčec Stanka
prof. zgo. in soc.
T: +386 5 77 77 529
Žerjal Branka
prof. polit.
T: +386 5 77 77 531
Aktiv matematika
Dujc Mirjana
prof. mat. in fiz.
T: +386 5 663 75 05
Lazar Mojca
prof. mat. in fiz.
T: +386 5 663 75 05
Primožič Nataša
prof. mat.
Vodja ŠRT
T: +386 5 663 75 05
Aktiv naravoslovje
Eberle Vesna
univ. dipl. bio.
T: +386 5 77 77 523
Majer-Babič Mirjana
univ. dipl. inž. kmet., sadj. in vinog.
T: +386 5 77 77 517
Marzi Andreja
univ. dipl. kemik
T: +386 5 77 77 517
Počkaj Robi
univ. dipl. inž. kmet., sadj. in vinog.
T: +386 5 77 77 517
Škvarč Smiljana
univ.dipl.bio.
T: +386 5 77 77 517
Aktiv angleščina in nemščina
Furlan Katarina
dipl. ang. in soc. kult.
T: +386 5 77 77 528
Isovska Verka
prof. ang.
T: +386 5 77 77 528
Jerman Nataša
prof. ita. in ang.
T: +386 5 77 77 528
Petrič Alenka
univ. dipl. ang. in ita.
T: +386 5 663 75 05
Rajh Miha
mag. german.
Tajnik poklicne mature
T: +386 5 77 77 528
Aktiv poslovna informatika in računalništvo
Gomezel Boris
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 77 77 513
Pohlen Gobbo Doris
univ. dipl. inž. geod.
Tajnica zaključnega izpita
T: +386 5 77 77 513
Žerjal Branka
prof. polit.
T: +386 5 77 77 531
Aktiv italijanščina
Race Tea
prof. ita. in slo.
T: +386 5 77 77 526
Šavron Andrejka
univ. dipl. ita. in soc. kult.
Organizatorka PUD za ET in ET-PT
T: +386 5 77 77 526
Stopar Nataša
prof. slo. in ita.
T: +386 5 663 75 05
Šuligoj Sonja
prof. ang. in ita.
T: +386 5 663 75 05
B
Bandelj Darja
Računovodstvo
T: +386 5 663 75 12
F: +386 5 663 75 06
Baruca Ingrid
dipl. ekon.
Pomočnica ravnateljice
T: +386 5 663 75 02
Benčič Katja
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 66 37 505
Benčič Rihtaršič Tanja
prof. zgo. in geo.
T: +386 5 77 77 529
Bevk Ester
dipl. org. turiz.
Tajništvo
T: +386 5 663 75 00
Bole Jožef
prof. šp. vzg.
Butinar Mužina Mojca
prof. ang. in slo.
T: +386 5 663 75 05
C
Cijan Silvana
prof. ped. in psih.
T: +386 5 77 77 531
D
Dujc Mirjana
prof. mat. in fiz.
T: +386 5 663 75 05
E
Eberle Vesna
univ. dipl. bio.
T: +386 5 77 77 523
F
Farkaš Tine
dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
Furlan Katarina
dipl. ang. in soc. kult.
T: +386 5 77 77 528
G
Golja Frida
dipl. psih.
Svetovalna delavka
T: +386 5 66 37 515
Gomezel Boris
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 77 77 513
H
Hrvatin Doris
prof. geo. in ita.
Tajnica splošne mature
T: +386 5 777 75 26
I
Isovska Verka
prof. ang.
T: +386 5 77 77 528
J
Jakovac Valerija
dipl. upr. org.
T: +386 5 77 77 513
Jelovčan Miha
prof. šp. vzg.
Jerkič Šturm Ester
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05 -zbornica; +386 5 77 77 531
Jerman Nataša
prof. ita. in ang.
T: +386 5 77 77 528
K
Kleva Keith
dipl. ekon.
T: +386 5 77 77 524
Kocjan Mojca
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
Kugonič Maja
prof. šp. vzg.
L
Lazar Mojca
prof. mat. in fiz.
T: +386 5 663 75 05
Legnar Nino
mag. prof. šv. vzg.
Logar Meri
prof. zgo. in geo.
T: +386 5 77 77 529
M
Majer-Babič Mirjana
univ. dipl. inž. kmet., sadj. in vinog.
T: +386 5 77 77 517
Marzi Andreja
univ. dipl. kemik
T: +386 5 77 77 517
O
Oblak Galjanič Irena
prof. slo. in univ. dipl. lit. komp.
Knjižničarka
T: +386 5 66 37 514
Omahen Dolores
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
P
Palčič Darja
univ. dipl. ekon.
T: +386 5 663 75 05
Petrič Alenka
univ. dipl. ang. in ita.
T: +386 5 663 75 05
Počkaj Robi
univ. dipl. inž. kmet., sadj. in vinog.
T: +386 5 77 77 517
Pohlen Gobbo Doris
univ. dipl. inž. geod.
Tajnica zaključnega izpita
T: +386 5 77 77 513
Primožič Nataša
prof. mat.
Vodja ŠRT
T: +386 5 663 75 05
Primožič Tatiana Elisabet
mag. prof. mat.
T: +386 5 66 37 505
R
Race Tea
prof. ita. in slo.
T: +386 5 77 77 526
Rajh Miha
mag. german.
Tajnik poklicne mature
T: +386 5 77 77 528
Š
Šavron Andrejka
univ. dipl. ita. in soc. kult.
Organizatorka PUD za ET in ET-PT
T: +386 5 77 77 526
Škvarč Smiljana
univ.dipl.bio.
T: +386 5 77 77 517
Štemberger Samo
prof. fil. in um. zgo.
T: +386 5 663 75 05
Šuligoj Kunilo Nadja
univ. dipl. psih. - Pooblaščenka za varstvo osebnih podatkov
T: 05 335 8413
Šuligoj Sonja
prof. ang. in ita.
T: +386 5 663 75 05
Švara Breda
prof. slo. in ang.
Ravnateljica
T: +386 5 663 75 01
S
Senica Leon
mag. posl. ved
Organizator PUD za AD
T: +386 5 77 77 510
Skok Tanja
univ. dipl. ekon.
Organizatorka PUD za ET-PTI in TR
T: +386 5 77 77 524
Smajlagić Senija
prof. slo. in prim. knjiž.
T: +386 5 77 77 528
Sotlar Gregor
mag. ing. rač. in inf.
T: +386 5 77 77 513
Spacal Irena
univ. dipl. prav.
T: +386 5 77 77 531
Stopar Nataša
prof. slo. in ita.
T: +386 5 663 75 05
T
Toplišek Martina
mag. prof. slov.
T: +386 5 77 77 528
V
Vinčec Stanka
prof. zgo. in soc.
T: +386 5 77 77 529
Vrčon Tratar Nataša
magistrica ekonomskih znanosti
T: +386 5 77 77 524
Ž
Žerjal Branka
prof. polit.
T: +386 5 77 77 531