Služba je vsak dan, od 8.00 do 14.00 in med govorilnimi urami, namenjena dijakinjam in dijakom, staršem in učiteljem kot pomoč pri reševanju učnih, vzgojnih in drugih težav, ki se pojavljajo med šolanjem.

Delo svetovalne službe je tudi izvedba vpisa v vse programe, ki jih šola izvaja.

Opravlja poklicno svetovanje, usmerja in preusmerja ter informira in svetuje dijakinjam in dijakom zaključnih letnikov o možnostih šolanja po končani srednji šoli.

Nudi tudi informacije, kje lahko  poiščete pomoč in nasvet v osebnih in družinskih stiskah. Po želji vas z zunanjimi inštitucijami tudi poveže.

Na šoli želimo, da starši redno obiskujejo roditeljske sestanke in govorilne ure na katerih je prisotna tudi svetovalna delavka.

Skupne govorilne ure, ko so vam na voljo vsi strokovni delavci šole, so šestkrat letno od oktobra do maja, ob torkih od 17.00 do 18.00 ure.

Vpis dijakov tujcev

Dijaki s posebnimi potrebami