Knjižnica je prostor za iskanje in uporabo informacijskih virov, učenje, priložnostne razstave in različne prireditve. Opremljena je z dvema računalnikoma za dijake, kjer imajo uporabniki dostop do interneta.  Nahaja se v pritličju Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper.

INFORMACIJE V ČASU IZREDNIH RAZMER

Šolska knjižnica je v času izrednih razmer zaprta, zato posredujem nekaj informacij, ki vam bodo prišle v tem času prav, tako za potrebe pri pouku na daljavo (npr. domače branje) kot za prosti čas.

V Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper si lahko e-knjige brezplačno izposodite v  Virtualni Knjižnici Koper. »Za čas zaprtja Knjižnice Koper je VPIS in s tem izposoja e-knjig za vse občane brezplačna. Vpišete se lahko samostojno preko spletnega COBISS+.«  V Virtualni Knjižnici Koper imate na voljo na primer spletno knjižnico  Biblos, pa knjižnični leposlovni portal  Dobreknjige.si, knjižnico avdio knjig (prenesete si mobilno aplikacijo in knjige brezplačno poslušate 90 dni), časopise, revije, podatkovne zbirke – svetujem vam, da kar vstopite v virtualno knjižnico in si ogledate, kaj vse vam ponuja. Potrebujete le (za ta čas brezplačno) članstvo v knjižnici in dostop do svetovnega spleta.

BREZPLAČEN dostop do e-knjig vam nudijo tudi:

EMKA 

https://www.e-emka.si/catalog/show/brezpla%C4%8Dne+eknjige/68?fbclid=IwAR190aPkWcPrdhZWL_nAxZ7VE_CHyyCpnLIhp5GrgfvWlSLsBXCsVLrtoOI

ZALA

https://zalozba-zala.si/brezplacne-eknjige/

DLIB

http://www.dlib.si/

SLOVENSKO LEPOSLOVJE NA SPLETU

https://slov.si/iskalniki/slovlit/

Povezave do spletnih gradiv

 

Delovni čas

Od ponedeljka do petka: 8:00 – 14.00

 

Knjižničarka

Irena Oblak Galjanič

 

 

Knjižnična zbirka

Knjižnična zbirka obsega 15200 enot knjižnega in neknjižnega gradiva ter bogato zbirko periodičnih publikacij. Pokriva vsa zastopana predmetna področja za programe ekonomski tehnik, ekonomska gimnazija, trgovec in administrator. Uporabnikom je omogočen prost pristop do knjižničnega gradiva.

 

Članstvo

Člani knjižnice so vsi dijaki in zaposleni na SEPŠ. Za njih je gradivo dostopno brezplačno, članarine ni. Zamudnina se zaračunava po ceniku. Ob plačilu članarine in izposojevalnine lahko postanejo uporabniki knjižnice tudi izobraževalci ob delu.

 

Izposoja

Izposojevalni rok za obvezno branje je 7 dni, za ostalo leposlovje 14 dni, za strokovne knjige po dogovoru. Čas izposoje je možno podaljšati. Referenčno gradivo (leksikoni, slovarji, priročniki, učbeniki, atlasi, enciklopedije,…) dijaki lahko uporabljajo samo v knjižnici. Kdor izposojeno gradivo izgubi ali poškoduje, ga mora nadomestiti z novim.

 

Obnašanje

V knjižnici ni dovoljeno glasno komuniciranje, uporaba mobilnih telefonov, prinašanje hrane in pijače.

Računalniki so namenjeni šolskim dejavnostim. Pred uporabo računalnika se dijak vpiše na list.

 

Knjižničarski krožek

Dijaki, ki imajo interes in več časa preživijo v knjižnici, sodelujejo pri izboru za nakup neobvezne literature, pri pripravi dogodkov v knjižnici in urejanju knjižničnega gradiva.

 

SEZNAM UČBENIKOV ZA ŠOLSKO LETO  2019/2020

za vse letnike naslednjih programov:

 

UČBENIŠKI SKLAD V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

naslednjih programov:

1.  Ekonomska gimnazija

 

2.  Ekonomski tehnik

 

3.  Administrator

 

4.  Trgovec

5. Ekonomski tehnik – PTI