Knjižnica je prostor za iskanje in uporabo informacijskih virov, učenje, priložnostne razstave in različne prireditve. Opremljena je z dvema računalnikoma za dijake, kjer imajo uporabniki dostop do interneta.  Nahaja se v pritličju Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper.

Digitalna knjižnica Slovenije

NUK se je z Založbo Genija dogovoril, da njihove izdaje, ki jih hranimo na portalu Digitalne knjižnice Slovenije kot obvezni izvod spletnih publikacij, lahko ponudimo v prostem dostopu. Vsi uporabniki lahko trenutno dostopajo do 80 naslovov.

Večinoma gre za klasična dela slovenske književnosti in so dostopna na povezavi:

https://www.dlib.si/results/?query=%27keywords%3dGenija%27&fpublisher=Genija&faccess=public&pageSize=100&sortDir=ASC&sort=date&utm_medium=email&utm_source=newsletter_1041&utm_campaign=nova-welcome-to-nuk

Delovni čas

Od ponedeljka do petka: 8:00 – 14.00

 

Knjižničarka

Irena Oblak Galjanič

 

 

Knjižnična zbirka

Knjižnična zbirka obsega 15200 enot knjižnega in neknjižnega gradiva ter bogato zbirko periodičnih publikacij. Pokriva vsa zastopana predmetna področja za programe ekonomski tehnik, ekonomska gimnazija, trgovec in administrator. Uporabnikom je omogočen prost pristop do knjižničnega gradiva.

 

Članstvo

Člani knjižnice so vsi dijaki in zaposleni na SEPŠ. Za njih je gradivo dostopno brezplačno, članarine ni. Zamudnina se zaračunava po ceniku. Ob plačilu članarine in izposojevalnine lahko postanejo uporabniki knjižnice tudi izobraževalci ob delu.

 

Izposoja

Izposojevalni rok za obvezno branje je 7 dni, za ostalo leposlovje 14 dni, za strokovne knjige po dogovoru. Čas izposoje je možno podaljšati. Referenčno gradivo (leksikoni, slovarji, priročniki, učbeniki, atlasi, enciklopedije,…) dijaki lahko uporabljajo samo v knjižnici. Kdor izposojeno gradivo izgubi ali poškoduje, ga mora nadomestiti z novim.

 

Obnašanje

V knjižnici ni dovoljeno glasno komuniciranje, uporaba mobilnih telefonov, prinašanje hrane in pijače.

Računalniki so namenjeni šolskim dejavnostim. Pred uporabo računalnika se dijak vpiše na list.

 

Knjižničarski krožek

Dijaki, ki imajo interes in več časa preživijo v knjižnici, sodelujejo pri izboru za nakup neobvezne literature, pri pripravi dogodkov v knjižnici in urejanju knjižničnega gradiva.

 

SEZNAM UČBENIKOV ZA ŠOLSKO LETO  2022/2023

za vse letnike naslednjih programov:

UČBENIKE IN DELOVNE ZVEZKE LAHKO NAROČITE TUDI PREKO SPLETA:

Mladinska knjiga [1] – program administrator

Mladinska knjiga [2] – program ekonomski tehnik

Mladinska knjiga [3] – program ekonomski tehnik PTI

Mladinska knjiga [4] – program ekonomska gimnazija

Mladinska knjiga [5] – program trgovec

 

https://www.kopija-nova.si/ss?pmr=2uq&pmid=z5jshle7g87c

https://www.libris.si/c1193/narocilo-delovnih-zvezkov?g=1404

 

UČBENIŠKI SKLAD V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

naslednjih programov:

1.  Ekonomska gimnazija

 

2.  Ekonomski tehnik

 

3.  Administrator

 

4.  Trgovec

 

 

5. Ekonomski tehnik – PTI