Tajništvo
Bevk Ester
dipl. org. turiz.
Tajništvo
T: +386 5 663 75 00
Svetovalna delavka
Pohajač Tina
univ. dipl. psiholog, certif. EuroPsy psihologinja
Svetovalna delavka
T: +386 5 663 75 15
F: +386 5 663 75 06
Računovodstvo
Bandelj Darja
Računovodstvo
T: +386 5 663 75 12
F: +386 5 663 75 06
Ravnateljica
Švara Breda
prof. slo. in ang.
Ravnateljica
T: +386 5 663 75 01
Pomočnica ravnateljice
Černač Stupar Tatjana
univ. dipl. ekon.
Pomočnica ravnateljice
T: +386 5 663 75 02
Tajnica poklicne mature
Žerjal Branka
prof. polit.
Tajnica poklicne mature
T: +386 5 777 75 31 - kabinet št. 118/I.nad.
Tajnica splošne mature
Hrvatin Doris
prof. geo. in ita.
Tajnica splošne mature
T: +386 5 777 75 26
Tajnica zaključnega izpita
Pohlen Gobbo Doris
univ. dipl. inž. geod.
Tajnica zaključnega izpita
T: +386 5 663 75 05
Organizatorka prakt. usposabljanja ET in ET-PT
Šavron Andrejka
univ. dipl. ita. in soc. kult.
Organizatorka prakt. usposabljanja ET in ET-PT
T: +386 5 777 75 26
Organizatorka prakt. usposabljanja programa ET-PTI, TR in AD
Skok Tanja
univ. dipl. ekon.
Organizatorka prakt. usposabljanja programa ET-PTI, TR in AD
T: +386 5 663 75 05
Knjižničarka
Oblak Galjanič Irena
prof. slo. in univ. dipl. lit. komp.
Knjižničarka
T: +386 5 66 37 514