SPLOŠNA IN POKLICNA MATURA  2018

 OBVESTILO ZA DIJAKE ZAKLJUČNIH LETNIKOV

V TOREK, 6. 3. 2018, bo potekal PREDPREIZKUS IZ 1. predmeta splošne in poklicne mature:

 

SLOVENŠČINA

 

Sedežni red bo objavljen na dan predpreizkusa. Pisni predpreizkus se začne ob 12.50 uri. S seboj imejte osebni dokument.

Dijaki zaključijo pouk s 5. šolsko uro, ob navedeni uri opravljajo predpreizkus.

UDELEŽBA NA PREDPREIZKUSU JE ZA VSE DIJAKE ZAKLJUČNIH LETNIKOV OBVEZNA IN SE BELEŽI KOT PRISOTNOST PRI POUKU.