s strani predstavnikov AJPES-a. Predavatelja Sandi Kravanja in Slavica Kocjančič sta dijake seznalila s Poslovnim registrom Slovenije, Registrom zastavnih pravic na nepremičninah, Registrom transakcijskih računov ter prikazala dostop do objav sodišč v postopkih zaradi insolventnosti.

Dijakom sta tudi predstavila praktični prikaz registracije samostojnega podjetnika preko eVEM portala. Vse pridobljene informacije dijaki potrebujejo pri izvajanju posameznih modulov.