V sredo, 11. oktobra 2017, ob 13.15 do 14.00 bo v šolski knjižnici, organizirano predavanje iz varstva pri delu za 2. a ET,  2. b ET in ET-PT.

Po predavanju bodo dijaki opravljali izpit.

Predavanje in izpit sta obvezna zaradi opravljanja PUD-a.

 

Andrejka Šavron, organizatorica PUD-a programa ET