Spoštovani dijaki in učitelji,

V ponedeljek, 3. 5. 2021 se vračamo v šolo. Pouk bo potekal po B urniku. V šolo pridejo dijaki zaključnih letnikov in dijaki 1. a in b ET, 1. a in b EG, 1. TR, 1. AD, 2. a AD in 2. a TR. Ostali dijaki imajo pouk na daljavo.

V ponedeljek, 3. 5. 2021 imajo pouk na daljavo tudi dijaki 4. a in b EG.

V torek, 4. 5. 2021 pričenja spomladanski rok splošne mature, piše se Izpitna pola 1 – esej iz slovenščine.

Dijaki, ki ne pišejo mature imajo v torek, 4. 5. 2021, projektni dan. Dijaki so navodila dobili pri razredni uri.

Dijaki 2. b ET  in ET PT v ponedeljek, 3. 5. 2021 pričenjajo z delovno prakso in nimajo pouka po urniku.

Pouk bo potekal v stalnih učilnicah, razen pri predmetih, ki uporabljajo specializirane učilnice. Športna vzgoja bo potekala na Bonifiki.

V šoli je uporaba maske ves čas obvezna, tudi med poukom!