Spoštovani dijaki in učitelji,

v ponedeljek, 12. 4. 2021 se ponovno vračamo v šolo. Pouk bo potekal po A urniku. V šolo pridejo dijaki zaključnih letnikov in dijaki 2. a in b ET, 2. a in b EG, 3. a in b ET in 3. a in b EG ter 4. ET PTI. Ostali dijaki imajo pouk na daljavo.

Dijaki 3. a ET in dijaki 4. ET PTI v ponedeljek, 12. 4. 2021 pričenjajo z delovno prakso in nimajo pouka po urniku.

Pouk bo potekal v stalnih učilnicah, razen pri predmetih, ki uporabljajo specializirane učilnice. Športna vzgoja bo potekala na Bonifiki.

V šoli je uporaba maske ves čas obvezna, tudi med poukom!

Želimo vam prijeten ponoven začetek pouka.