Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov 

ga. Nadja Šuligoj Kunilo je dosegljiva na telefonski številki 05 335 8413  ali preko e-maila nadja.kunilo@gimng.si