V okviru priprave diplomskega dela, raziskujem kako so povezani medsebojni odnosi, šolski uspeh in učna angažiranost.

V ta namen sem izdelala spletni vprašalnik in sem kot ciljno skupino določila učence gimnazij, srednjih strokovnih ter srednjih poklicnih šol.  

Povezava do anketnega vprašalnika je: https://www.1ka.si/a/28492

Naslov moje diplomske naloge je: Socialna interakcija kot dejavnik šolskega uspeha in učne angažiranosti.

Hvala za sodelovanje.