V polfinalu so sodelovale naslednje šole:

1. ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA,

2. GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA KRANJ,

3. ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO-Srednja elektro šola in tehniška gimnazija

4. SREDNJA EKONOMSKO-POSLOVNA ŠOLA KOPER