Tajnica poklicne mature: Branka Žerjal

telefon: +386 5 77 77 531 – kabinet št. 118/I.nad.

elektronski naslov: branka.zerjal@seps.si

uradna ura: petek, od 10. 40 do 11. 25

 

ZAKONSKI PREDPISI

 

KOLEDAR PM 2019/2020

  • SPOMLADANSKI ROK PM
  •  SPOMLADANSKI ROK POKLICNE MATURE – USTNI IZPITI
  • OBVESTILO O SPOMLADANSKEM ROKU – NOVO
  • JESENSKI ROK PM
  • JESENSKI ROK POKLICNA MATURE – USTNI DEL
  • ZIMSKI ROK  PM
  • RAZPORED PISNIH IZPITOV PM
  • SEZNANITEV KANDIDATOV Z USPEHOM

 

IZDELEK ALI STORITEV Z ZAGOVOROM

 

POKLICNA MATURA – GOSPODARSTVO

Primer 1

Primer 2

 

OBRAZCI

 

Cenik opravljanja PM za samoizobraževalce