1. Seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi bo v petek, 5. julija 2019, med 8.00 in 13.00, v kabinetu 118/I. nad.
  2. Podelitev spričeval poklicne mature bo v četrtek, 11. julija 2019, ob 18.00.
  3. Zadnji rok za prijavo na jesenski rok poklicne mature je v soboto, 6. julija 2019. Kandidati lahko prijavo oddajo na šoli do petka, 5. julija 2019, med 8.00 in 13.00, v kabinetu 118/I. nad., ali po pošti na naslov Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper, Martinčev trg 3, 6000 Koper. Veljajo prijave, ki bodo na pošti oddane najkasneje v soboto, 6. julija 2019.
  4. Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo na šoli je ponedeljek, 8. julij 2019.

 

Branka Žerjal, prof.

      TAJNICA PM