Zaradi slabe udeležbe na poizkusni maturi za zaključne letnike programov Ekonomski tehnik in Ekonomski tehnik – PTI bo poizkusna matura izvedena ponovno in sicer v

ponedeljek, 16. marca 2020, 7. in 8. šolsko uro

Udeležba je obvezna!

V primeru spremembe bo nov datum pravočasno objavljen!
Koper, 12. marec 2020                                                                                                                                                                                                                             Branka Žerjal, prof.
TAJNICA ŠMK PM