V sredo, 23. maja 2018, je Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Koper, podelilo priznanja in nagrade dijakom, ki so dosegli prvo in drugo mesto na šolskem tekmovanju iz znanja računovodstva.

Tekmovanje je bilo organizirano na dveh nivojih. Dosežen je bil naslednji uspeh na

OSNOVNEM NIVOJU:

1. mesto   –  Tomas SABADIN, 2. b ET
2. mesto  –   Tadej BARUCA, 2. a ET

VIŠJEM NIVOJU:

1. mesto   –   Dimitrij  MIČOVIĆ, 3. b ET
2. mesto  –    Laura  MILINOVIĆ, 3. a ET

Vsem dijakom in njihovi mentorici Darji Palčič iskrene čestitke.