PRVI ŠOLSKI DAN

 

Spoštovani dijaki in starši,

s 1. septembrom se začenja novo šolsko leto, ki bo nekoliko drugačno od prejšnjih let. Pouk bo šola izvajala po Modelu-B (vsi dijaki se izobražujejo na šoli).

V ŠOLO PRIDEJO SAMO ZDRAVI DIJAKI (Prvi dan šole s seboj prinesete izjavo, da ste zdravi. Obrazec se nahaja na spletnih straneh šole.). Prva šolska ura se bo začela ob 8.20.

V šolo morate priti z maskami, upoštevati morate varnostno razdaljo in si pri vhodu razkužiti roke. V šolo vstopate skozi tri vhode, in sicer dijaki 1., 2. in 3. letnikov skozi dva vhoda z Martinčevega trga, 4. in 5. letniki pa skozi vhod s Kreljeve ulice.

V matične učilnice vas bosta usmerjala dežurna učitelja. Tam počakate razrednika, ki vas bo seznanil s protokolom, kako bo potekal pouk v nekoliko spremenjenih razmerah.

  1. letnik
ODDELEK UČILNICA
1. a EG 003
1. b EG         004
1. a ET 005
1. b ET 006
1. a Tr 016
1. a Ad 008
  1. letnik
ODDELEK UČILNICA
2. a EG 009
2. b EG 102
2. a ET 110
2. b ET 111
2. a TR 125
2. a Ad 124
  1. letnik
ODDELEK UČILNICA
3. a EG 121
3. b EG            103
3. a ET 113
3. b ET 114
3. a TR 017
3. a Ad 017

4. in 5. letnik

ODDELEK UČILNICA
4. a EG 212
4. b EG 210
4. a ET 122
4. b ET 123
4. a ET-PTI 202
5. a ET-PTI 203

Kdor še ni oddal prijave na prehrano in učbeniški sklad, spodaj posredujemo povezavi za naročilo:

Posredujemo tudi povezavo za e-vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice preko portala e-uprava: https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/subvencionirana-vozovnica.html

Uživajte v zadnjih počitniških dneh. Mi vas že nestrpno pričakujemo in se veselimo srečanja z vami.

Breda Švara

Ravnateljica