V petek, 29. 9. 2017, se boste 7. šolsko uro (13.10–14.00), v šolski knjižnici, seznanili s predmetnim izpitnim katalogom za Poklicno maturo in ostalimi informacijami, ki se nanašajo na zrelostni izpit.

Udeležba je obvezna

Tajnica ŠMKPM

Breda Švara, prof. slov. in ang.