Dijaki se zberejo od 16.30 do 16.45 v dvorani Bonifika. Vstopnice dobite v tem času pri prof. Mihi Jelovčanu.

Dijaki, ki se bodo udeležili tekme, lahko to uveljavljajo kot OIV/ID.

 

Aktiv ŠVZ