Zaradi poteka mature bo pouk potekal v stalnih učilnicah, po naslednjem razporedu:

Razred Št. stalne učilnice
1. a EG 113
1. b EG 121
2. a EG 006               /  ITA nad. v 102 prof. ŠAVRON
2. b EG 005
3. a EG 009
1. a ET 125                / ITA zač. v  102  prof. PETRIČ
1. b ET 110
2. a ET 111
2. b ET 008
3. a ET 103
3. b ET 114                /  MAK v  12  prof. PALČIČ
4. PTI 123
1. TR 124       /2. ura  ITA nad. 102 prof. Race
1. AD 124         /2. ura  ITA nad. 102 prof. Race

/ 5. ura  APO v 108  prof. Jakovac