Dijaška podjetja na šoli, ki poslujejo v skladu s programom Junior Achievement- JA se ob koncu šolskega leta likvidirajo, vplačane delnice pa se vrnejo vlagateljem. To bo potekalo na šoli v sredo, 24. junija ob 9.00 v učilnici 016.

Skoraj vsa podjetja so v tem šolskem letu poslovala z dobičkom. Po pravilih JA se le 3% dobička vrne vlagateljem, ostalo se nameni za dobrodelne namene.

Delničar mora priti s »Potrdilom o lastništvu delnice«. Delničar, ki ne pride po vračilo ali nima s seboj potrdila, se odpove vračilu vplačane delnice za dobrodelne namene.

Dijaki vam bodo predstavili izide poslovanja dijaških podjetij in namen doniranih sredstev. Delničar se lahko tudi na dan vračila, po seznanitvi z namenom doniranih sredstev odloči, da ne bo zahteval vračila vplačanih delnic v prid dobrodelnosti.

 

dijaki 3. a in b Ekonomska gimnazija in

mentorici: Tanja Skok in Nataša Vrčon Tratar