OBVESTILO O VPISU V 1. LETNIK V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 – rok prijave 11. 5. 2020

sporočamo vam, da je rok za prijavo v 1. letnik srednje šole, ki je bil predviden za 2. 4. 2020, PRESTAVLJEN na :

  • 11. 5. 2020 za osnovnošolce, ki se šolate v Sloveniji,
  • 25. 5. 2020 za kandidate tujce.

Prijavnico lahko oddate elektronsko na e-naslov šole info@seps.si ali po pošti (samo priporočeno in NE s povratnico) na naslov Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper, Martinčev trg 3, 6000 Koper.

Na prijavnici za vpis v srednje šole letos ni potreben podpis in žig ravnatelja/ice osnovne šole.

Prosimo pa, da ne pozabite vpisati e-naslova, telefonske številke in podpisa kandidata in staršev.

Tisti kandidati, ki ste prijavo za vpis v srednje šole že oddali, nove prijave ni potrebno vnovič pošiljati. Do sedaj prispele prijave so veljavne in upoštevane.

Za dodatna vprašanja, lahko kontaktirate šolsko svetovalno službo na e-naslov tina.pohajac@seps.si

PRIJAVNICA ZA VPIS NA SEPŠ KOPER