Spoštovane dijakinje, dijaki in starši,

 

od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 bomo ponovno izvajali pouk na daljavo.

Pouk bo potekal po urniku v spletni učilnici Office 365. Večina dijakov lahko dostopa v Office 365 z e-naslovi in gesli, ki so jih dobili na šoli. Nekaterim posameznikom  pa bomo vstop v učilnico omogočili v najkrajšem možnem času. Gre za dijake, ki še nimajo pravih gesel.

Ker šola nima dovolj prenosnih računalnikov za vse dijake, ki bi jih potrebovali, bomo le te najprej dodelili dijakom, ki nimajo ne računalnika ne ustreznega mobilnega telefona, s katerim bi se lahko prijavili v spletno učilnico.

Dijaki morate biti prisotni pri pouku, saj bodo učitelji sproti beležili vašo odsotnost. V primeru bolezni starši odsotnost sporočijo razrednikom.

Dijaki morate imeti med poukom v živo prižgano kamero (če jo imate) in ugasnjen mikrofon. Za vsak predmet morate imeti zahtevane pripomočke (učbenik, zvezek, delovni zvezek).

Spoštovani starši,

spodbujajte svoje otroke, da bodo v dopoldanskem času prisotni pri pouku in da bodo opravili domače naloge.

Vsem želim veliko zdravja in prijetne jesenske počitnice.

 

Breda Švara

Ravnateljica