V prvem nadstropju šole boste na mizah študijskega kotička našli odpisane knjige, učbenike in ostalo učno gradivo. Če jih potrebujete, jih lahko vzamete.

Knjižničarka