Šola bo v prijavi projekta Erasmus+ KA1 za 2015/16 zaprosila za evropske dotacije, ki jih bomo v primeru, da bo projekt odobren, namenili za tiste dijake, ki bodo ustrezali kriterijem izbora.

Zainteresirani dijaki pošljejo prijave do vključno torka, 20. januarja 2015, do 12:00

Za vse informacije o poteku postopka prijave poglejte na priložne dokumente.