V letošnjem šolskem letu se ja na zaključnem izpitu za program trgovec najboljše odrezala Ana Navotnik. Dosegla je vse točke.

Med ekonomskimi tehniki je zlata maturantka postala Nika Podgorelec.

Splošno maturo sta z odličnim uspehom opravili Lejla Kanurić in Katarina Jelačin.

Vsem dijakom, ki so uspešno opravili zrelostni izpit in uspešno zaključili šolanje iskreno čestitamo in želimo veliko uspeha še naprej.