Dijaki imajo različne dejavnosti po naslednjem razporedu:

3. a EG in 3. b EG  – v učilnicah 107 in 108   ob 8.00

4.  ET-PTI – v učilnici 003   ob 8.00

2. AD in 2. TR  – v učilnici 004   ob 8.00

 

 

1. a ET in 1. b ET – pred vhodom v Škocjanski zatok ob 7.30

1. a EG pred vhodom v Škocjanski zatok ob 9.00

2. a ET in 2. b ET pred vhodom v Škocjanski zatok ob 9.00

 

2. a EG in 2. b EG – popoldne na Tinjanu