Naša šola je bila kot članica konzorcija ekonomskih šol uspešna pri prijavi na razpis Erasmus+ mobilnost dijakov v PIU, s katero so ji bila odobrena sredstva za izvedbo dvoletnega projekta Zmanjšujemo razdalje, povečujemo znanje (DEDI).

Projekt bomo izvajali v konzorciju treh šol, med katerimi je glavni koordinator Srednja ekonomska šola Ljubljana (Roška), konzorcijski partnerici pa sta ŠC Nova Gorica – Srednja ekonomska in trgovska šola in Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper.

V okviru projekta bomo izvedli 8 mobilnosti, s katerimi bomo dijakom programa ekonomski tehnik omogočili opravljanje tritedenske delovne prakse v tujini (Španija in Portugalska).

Glavni cilji projekta DEDI so:

  • nadgraditi in razširiti poklicne kompetence,
  • krepiti in dvigniti samoiniciativnost in podjetnost,
  • nadgraditi in razširiti jezikovna znanja,
  • krepiti kulturno zavest in izražanje.

 

 

Prijavnice bodo kmalu na spletni strani šole!

Koordinatorica projekta SEPŠ

Ingrid Baruca