TEKOČI PROJEKTI

Erasmus+ KA229 (2018 -2020): Spopadimo se s CLIL-om  (Hand to hand with CLIL)

S 1. oktobrom 2018 smo na šoli začeli z novim dvoletnim Erasmus+ KA229 projektom z naslovom Hand to hand with CLIL oz. Spopadimo se s CLIL-om. Gre za partnerstvo med šolami, v katerem naša šola sodeluje z dijaki in učitelji iz 5 držav, in sicer iz  Poljske, Bolgarije, Madžarske, Romunije in Italije. Glavni koordinator je šola iz Poljske.

Osnovni cilji projekta so obogatiti, izboljšati in posodobiti pouk preko medpredmetnega povezovanja, uvajanja CLIL metod poučevanja ter preko poučevanja splošnih in strokovnih predmetov v angleščini (in drugih tujih jezikih). Učitelji so se v okviru projekta udeležili različnih izobraževanj v zvezi s CLIL-om ter drugimi sodobnimi tehnikami in metodami poučevanja na srečanjih v Bolgariji in na Poljskem, nato pa nova znanja posredujejo sodelavcem na svojih šolah ter jih uporabljajo pri pouku. Razvijajo različne primere dobrih praks, ki jih preizkusijo v razredu ter jih na projektnih srečanjih predstavijo drugim partnerjem in nato primere učnih ur skupaj analizirajo. Obiskali so tudi dvojezično srednjo šolo na Poljskem, kjer poteka pouk nekaterih predmetov v angleščini in poljščini ter prisostvovali pri dvojezičnih učnih urah.

Dijaki so v projekt vključeni neposredno in posredno. Na srečanjih in preko spletne komunikacije spoznavajo, kako poteka pouk v drugih državah, kaj se učijo npr. pri matematiki,  se učijo s sovrstniki iz drugih šol,  spoznavajo druge kulture, države, jezike, pridobivajo komunikacijske spretnosti v angleščini, pripravljajo predstavitve svoje kulture, izvajajo raziskave o npr. učnih metodah, razvijajo spretnosti javnega nastopanja v tujem jeziku, sklepajo nova prijateljstva… Posredno pa so vsi dijaki šole deležni pouka oz. učnih ur, pri katerih učitelji uporabljajo CLIL pristop in druge sodobne metode poučevanja.

V okviru projekta je načrtovanih 8 projektnih srečanj v vseh partnerskih državah. V prvem letu bodo izvedena 4 srečanja: v Bolgariji, na Madžarskem, na Poljskem in ponovno v Bolgariji. V drugem letu (šol. leto 2019/20) bo oktobra 2019 gostiteljica naša šola, nato pa sta pozimi in spomladi 2020 načrtovani še srečanji v Italiji in v Romuniji. Zaključno srečanje bo na Poljskem v septembru 2020.

Nataša Jerman

koordinatorica projekta

Utrinki iz projektnih srečanj

Uvodno srečanje v Bolgariji  (oktober 2018)

Projektno srečanje na Madžarskem (december 2018)

Izobraževanje na Poljskem ( marec 2019)

Izmenjava v Bolgariji (junij 2019)

Projektno srečanje Erasmus+ na SEPŠ Koper (oktober 2019)

PRAKSA V TUJINI 2019/2020 – ERASMUS+ KA1: BRAGA, PORTUGALSKA, MALAGA IN VALENCIJA, ŠPANIJA

Postopek prijave

Na razpisu Erasmus+ KA1 smo bili izbrani za projekt učne mobilnosti posameznikov na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Projekt je financiran s pomočjo dotacij evropske unije, zato je to enkratna priložnost, da spoznate nove kraje in ljudi, da se preko njih veliko naučite in se pri tem tudi zabavate.

Informativne prijave zbiramo do 4. 2. 2019.

Prijavite se lahko do vključno ponedeljka, 4. 2. 2019. To storite tako, da izpolnete prijavnico in jo pošljete na ingrid.baruca@seps.si  ali prinesete osebno v tajništvo ali Ingrid Baruca (kabinet 201/II. nadstropje)

V primeru, da se bodo vaši kontaktni podatki do meseca septembra 2019 spremenili, nas o tem pravočasno obvestite.

Kdo se lahko prijavi?

Želimo si radovednih, odprtih in zgovornih dijakov, ki bi radi potovali in si s spoznavanjem drugih kultur in običajev širili obzorja. Dijakov, ki poznajo bonton in bodo v tujini dostojno zastopali tako našo šolo kot tudi Slovenijo. Dijakov, ki so prilagodljivi, spoštljivi in marljivi in bi radi izboljšali znanje angleščine in se morebiti naučili še osnov španskega in portugalskega jezika.

Prednost imajo dijaki in dijakinje, ki bodo v šolskem letu 2019/2020 obiskovali 3. letnik smeri ekonomski tehnik, 3. letnik trgovec in administrator ter 4. letnik ekonomski tehnik – PTI.

Kaj zdaj, ko boste informativno prijavljeni?

Vsak prijavljeni dijak bo dobil povratno e-pošto, ki bo potrdila njegovo prijavo. Informativna prijava pomeni, da smo zabeležili vaše zanimanje za prakso v tujini. Zaželene so resne prijave. Dokončen izbor dijakov bomo opravili v mesecu juniju 2019.

Kam bomo šli na prakso?

Ekonomski tehniki bodo prakso opravljali po različnih organizacijah v Bragi, Portugalska, Malagi in Valenciji, Španija.

Trgovci in administartorji pa v Malagi, Španija.

Ali imam prakso v tujini priznano?

Seveda. V tujini dobi vsak dijak potrdilo o opravljeni praksi, poleg tega pa tudi evropski dokument Europass, kjer so natančno navedene naloge, ki jih je opravljal in znanja, ki jih je pridobil. Oba dokumenta služita kot dokazilo za uspešno opravljeno prakso. Europass vam bo odlično služil kot priporočilo tudi pri iskanju dela v prihodnosti.

Kakšne so moje obveznosti, če se odločim opravljati prakso v tujini?

V mesecu juniju 2019 bodo dijaki pripravili motivacijsko pismo, začetku šolskega leta 2019/2020 bomo sklicali sestanek vseh izbranih dijakov in njihovih staršev. Podrobnosti pa seveda razjasnimo na sestanku. Pred pričetkom mobilnosti bodo dijaki vključeni v pripravljalni del na šoli,  spoznavali bodo osnove španskega in portugalskega jezika, države, pokrajine in mesta, v katerega odhajajo na delovno prakso.

Kako poteka končni izbor dijakov, ki bodo sodelovali v projektu?

Vaše delo in vedenje spremljamo ves čas vašega šolanja in pri odločanju o tem, koga bomo poslali v tujino, se posvetujemo v okviru učiteljskega zbora, poleg tega na dokončni izbor vpliva tudi število prijavljenih iz posameznega razreda. Hkrati je zelo pomembno vaše sodelovanje, kar pomeni, da se pravočasno odzivate na e-pošto in navodila koordinatorke projekta, saj je sicer zelo težko delati.

Kaj se zgodi v primeru, da se zdaj informativno ne prijavim, pa si kasneje premislim in bi vseeno želel opravljati prakso v tujini?

Vedno lahko pošlješ svoje podatke, vendar bodo imeli prednost dijaki, ki se bodo prijavili do vključno 4. 2. 2019. Vsi, ki boste prijavo poslali kasneje, boste uvrščeni na rezervno listo in pridete v poštev, če se kdo od informativno prijavljenih ne bo odločil za opravljanje prakse v tujini.

Zanima me…

Če so ostala še kakšna vprašanja glede prakse v tujini, pošljite e-pošto na ingrid.baruca@guest.arnes.si ali kontaktirajte koordinatorko projekta Ingrid Baruca osebno (kabinet 201/II. nadstropje).

Prijavnica

NA DELOVNO PRAKSO V TUJINO Z DEDI PROJEKTOM

DEDI projekt

V okviru konzorcija mobilnosti KA1 so dijaki pripravili E+ blog Dedi, kjer so že prvi utrinki delovnih praks v Bragi in Valenciji. Naši dijaki že nestrpno čakajo na izkušnjo v aprilu 2019, ki jo bodo z vami delili na spodnjem E+ blogu. Vabimo vas k ogledu.

Čisto svež Blog E+, kjer so zgodbe spisali dijaki udeleženci mobilnosti Erasmus+

https://www.roskaerasmus.si/

#erasmusplus #DEDI #konzorcijekonomskihšol

#SrednjaekonomskašolaLjubljana

#SrednjaekonomskaintrgovskašolaNovaGorica

#SrednjaekonomskoposlovnašolaKoper

LEPOTE PORTUGALSKE

https://www.roskaerasmus.si/lepote-portugalske/

https://www.roskaerasmus.si/erja-in-anastasija-o-mobilnosti-erasmus-na-portugalskem/

ZAKLJUČENI PROJEKTI

ERASMUS KA2 (2015 – 2018): READY FOR OUR LIVES – PRIPRAVLJENI NA ŽIVLJENJE

Projekt je usmerjen v razvoj podjetniških, komunikacijskih in drugih spretnosti pri dijakih ter jih tako bolje pripraviti na vstop na domači in mednarodni trg dela. V projektu sodelujemo s šolami iz Češke, Italije, Latvije, Litve, Portugalske in Turčije. V vseh sodelujočih državah so bila oz. bodo organizirana projektna srečanja, na katerih izmenjujemo izkušnje, sodelujemo v raznovrstnih delavnicah, obiščemo lokalna podjetja, spoznavamo različne kulture…  Prvo srečanje je bilo februarja 2016 v Portu na Portugalskem, aprila 2016 pa smo obiskali šolo v Antaliji v Turčiji. V šol. letu 2016/17  smo bili oktobra 2016 gostitelji mi in organizirali srečanje na SEPŠ Koper, nato pa smo v februarju 2017 obiskali partnersko šolo iz mesta Kedainiai v Litvi in aprila 2107 preživeli teden dni v mestecu Nicosia na Siciliji. V letošnjem šol. letu (2017/18) načrtujemo še srečanja v Rigi v Latviji, v Katovicah na Češkem in zaključno srečanje v Portu na Portugalskem.

Osrednje teme projekta so: brezposelnost, kako napisati prošnjo za delo in življenjepis, razgovor za delo, kako ustanoviti podjetje in napisati poslovni načrt, predstavitev podjetja, marketing, odnosi v podjetju in drugi vidiki podjetništva.

Na projektnih srečanjih izvajamo raznovrstne delavnice v zvezi s vprašanji enakih možnosti pri zaposlovanju glede na spol, starost, narodnost, status priseljenca, invalida… Naučili se bomo tudi, kako biti dober vodja ter raziskali problem mobbinga v službi.

Več o projektu, aktivnostih, izdelkih, videe s srečanj, slike… si poglejte na spletni strani projekta ali na naši Facebook strani.

IZMENJAVA DIJAKOV S ŠVEDSKO ŠOLO 2017/2018:

Naša šola že leta sodeluje s švedsko šolo Rudbeckianska Gymnasiet iz mesta Västerås na Švedskem in tudi v letošnjem šolskem letu načrtujemo izmenjavo dijakov. Naši dijaki bodo v Västerås na Švedsko odšli že septembra 2017, kjer bodo gostje pri družinah švedskih sovrstnikov. Obiskali bodo tudi Stockholm in Helsinke. Švedski dijaki pa nas bodo obiskali predvidoma v marcu 2018.

COMENIUS 2010 – 2012: LEARN TO CLICK ON YOUR FUTURE:

Osnovni cilji projekta so bili vzpodbujanje uporabe IT pri pouku tujih jezikov ter tudi drugih predmetov, razvoj digitalnih veščin pri dijakih in učiteljih, obogatitev komunikacijskih spretnosti ter pridobitev mednarodnih izkušenj.

Partnerske šole so bile iz: Targu Bujor, Romunija; Dobrich, Bolgarija; Adana, Turčija; Castro Daire, Portugalska.

COMENIUS 2013 – 2015: MEDIA AWARENESS GENERATES IN-FORMED CITIZENS – MAGIC

Kot pove že ime projekta MAGIC (Media Awareness Generates In-formed Citizens) je bila glavna tema projekta spoznavanje medijev in medijska osveščenost. Dijaki so raziskali vpliv družbenih omrežij, spoznavali svet oglaševanja ter oblikovali svoje oglase, ugotavljali, kaj vse vpliva na izbiro potrošnika, analizirali senzacionalizem v medijih… Posneli pa so tudi kratek “mockumentary” o časovni kapsuli, ki je bila menda najdena na naši šoli in ki si ga lahko ogledate na povezavi Time Capsule.

S sovrstniki iz drugih šol so komunicirali preko blogov, kjer so objavljali svoje izdelke in poročila o projektnih aktivnostih. Projektna srečanja so bila izvedena na Nizozemskem, pri nas v Kopru, v Grčiji (obiskali smo Solun in Atene) ter v Bergnu na Norveškem.

Partnerske šole so bile iz Španije, Grčije, Nizozemske, Norveške, Nemčije in Slovaške.

Več o projektu si lahko pogledate na blogu: http://magicslovenia.blogspot.com/