V četrtek, 8. 10. 2020, smo v šolski knjižnici organizirali predavanje na temo Zavržena hrana, ki jo je tako dijakom kot profesorjem predstavil profesor Leon Senica, univ. dipl. ekonomist, ki je o tej temi napisal tudi magistrsko nalogo. Generalna skupščina Združenih narodov je 29. septembra letos prvič razglasila Mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane oziroma o odpadni hrani, ki pridobiva globalne razsežnosti. Prav zato smo na SEPŠ organizirali predavanje o zavrženi hrani v Sloveniji, saj smo dijake želeli ozavestiti in jih spomniti na pravilen odnos do hrane. Samo na tak način lahko v družbi pričakujemo spremembe in zmanjševanje količine zavržene hrane ter tako prispevamo k razvoju bolj trajnostne družbe.

Za aktiv naravoslovja s poznavanjem blaga in aktiv ekonomistov

Mirjana Majer Babič