Strpnost je spoštovanje, sprejemanje in priznavanje bogate raznolikosti naših svetovnih kultur, naših oblik izražanja in načinov biti človek. Strpnost pomeni odgovorno sprejemanje dejstva, da so ljudje, naravno različni v svojem videzu, položaju, govoru, obnašanju in vrednotah, pravico, da živijo v miru in biti to, kar so. Prav tako pomeni, da posameznik drugim ne vsiljuje svojih stališč. Strpnost se izvaja s strani posameznikov, skupin in držav.

Preteklo soboto, 16. 11. 2019, smo na naši šoli obeležili mednarodni dan strpnosti (določen v Deklaraciji o načelih strpnosti, 1995). O strpnosti razmišlja tudi naša dijakinja Katarina Jelačin (3.  a  EG).

Katarina Jelačin o strpnosti