V sredo, 30. 11. 2016, je bilo 34 dijakov in 2 profesorici na krvodajalski akciji na Oddelku za transfuzijsko medicino Bolnišnice Izola.

Predhodno je bilo organizirano tudi predavanje s strani Območnega združenja Rdečega križa Koper, kdo lahko postane krvodajalec in kdaj se lahko daruje kri.

Dijake sta pri prvem odvzemu spremljali tudi profesorici Mojca LAZAR in Irena SPACAL, ki sta tudi sami darovali kri.

Dijaki so bili s strani osebja Oddelka za transfuzijo zelo pohvaljeni.