Od 3. do 10. aprila 2019 je na izmenjavo na Švedsko odpotovalo 5 dijakov in dve profesorici, prof.  Tanja Benčič Rihtaršič in prof. Meri Logar. S švedsko srednjo šolo Rudbeckianska gymnasiet Västerås namreč sodelujemo že 10 let.

Dijaki so aktivno sodelovali s švedskimi dijaki pri pouku in pri izvenšolskih dejavnostih. Prvi dan je bil spoznavni, ogledali smo si mesto, popoldne pa so se dijaki zabavali v zabaviščnem centru. Petek je bil zelo aktiven, saj je bil program sestavljen iz pridobivanja podjetniških znanj in izkušenj preko delavnic, predstavitev slovenskega projekta Moje podjetje v okviru programa Junior Achievement ter prodaje dijaških izdelkov. Sodelovali so tudi pri pouku italijanščine in zgodovine, popoldne pa so predstavili švedskim dijakom Slovenijo, Koper in našo šolo.

V soboto smo odšli na izlet v Stockholm, čudovito mesto, ki mu pravimo tudi »Severne Benetke«. Dijaki so obiskali številne muzeje, kjer so imeli tudi skupinsko delo. Po opravljenih dejavnostih in odkrivanju lepot mesta smo se v popoldanski urah odpeljali  nazaj v Västerås.

V nedeljo so dijaki preživeli dan z družino.

Ostale dneve smo preživeli s sodelovanjem s švedskimi dijaki pri nekaj urah pouka, ogledali smo si zanimiv muzej na prostem, Valby, podjetje ABB, kjer izdelujejo robote, aktivno sodelovali v raziskovalnem centru Expectrum in si ogledali šolski muzej.

Teden smo zaključili v torek zvečer na skupni zabavi. V sredo po kosilu smo se polni lepih vtisov poslovili od gostiteljev in se vrnili v našo prelepo Slovenijo.