ZAHVALA

Vsem sodelujočim na informativnem dnevu SEPŠ Koper –  učiteljem in dijakom – se zahvaljujem za uspešno izpeljano predstavitev naših programov in izvenšolskih dejavnosti in projektov. Obisk bodočih dijakov in njihovih staršev je bil oba dneva nad pričakovanji.

Devetošolcem želimo, da bi se modro odločili in  sledili svojim interesom.

Dobrodošli na SEPŠ Koper!