Predstavili smo jim naše programe, to je program Ekonomske gimnazije, program Ekonomskega tehnika, program Prodajalec in program Trgovec. Vse programe povezuje podjetništvo in poslovanje. Možen je prehod iz enega na drugi program z diferencialnimi izpiti.

Ravnateljica Branka Žerjal je poudarila, da je Obala predvsem področje, kjer prevladujejo storitvene dejavnosti, trgovina, bančništvo, zavarovalništvo, špedicija, dejavnosti za katere izobražuje naša šola. Naše kadre pa ne potrebujejo samo trgovine, banke, zavarovalnice itd., ampak vse ustanove, društva, mala in velika podjetja, samostojni podejtniki…

Na naši šoli se o podjetništvu ne učimo samo iz knjig, dijaki podjetja ustanavljajo, vodijo in poslujejo s pravim denarjem. 

Šola je sodobna, opremljena z moderno učno tehnologijo, s specializiranimi učilnicami in prijaznimi učitelji. Na šoli je veliko vrhunskih športnikov, saj jim znamo prisluhniti in omogočiti, da se lahko ob šolanju posvetijo svoji športni karieri.

Obiskalo nas je veliko bodočih dijakov in staršev, pa tudi RTV Koper-Capodistria. Prispevek je objavljen v Primorski kroniki (8.44 minuti)