V šolskem letu 2021/22 so dijaki naše šole sodelovali v več natečajih in tekmovanjih s skupnim naslovom HRANA NI ZA TJAVENDAN. Spoznavali so problematiko odpadne hrane in načine, kako zmanjšati količino zavržene hrane. Poslušali so predstavitev prof. Senice, ki je to težavo reševal v okviru svoje magistrske naloge. Pripravili so različne jedi iz hrane, ki največkrat pristane v smeteh in jih predstavili v natečaju Reciklirana kuharija. Razmišljali so o odnosu, ki ga imamo do hrane in ideje prikazali z likovnimi izdelki, logotipi in domiselnimi pravljicami ter sodelovali v natečaju Odnos do hrane.

Trud in delo naših dijakov je bilo poplačano, saj smo kot šola dosegli tretje mesto v kategoriji srednjih šol v Sloveniji.

Čestitke vsem sodelujočim

Aktiv naravoslovja

Plaketa za 3. mesto