program Ekonomski tehnik

2. letnik

1. Ekonomika poslovanja – VS Temeljne računovodske informacije

I. del: Sredstva in viri sredstev

II. del : Stroški

III. del: Konti uspeha in poslovni izid

IV. del: KONTNI NAČRTI

  2. Ekonomika poslovanja – VS Ekonomika podjetja 

Gradivo: Ekonomika podjetja 2017 – avtorici Darja Palčič in Nataša Vrčon Tratar

 

3. letnik

1. MAK  – Materialno knjigovodstvo

I. del: Denarno poslovanje – oktober 2020

II. del: Evidentiranje blaga in storitev

III. del: Računovodenje proizvodnje

2.  FIP – Finančno poslovanje

FINANČNO POSLOVANJE – Katja Blatnik – Finančni trgi in ustanove

FINANČNO POSLOVANJE – Katja Blatnik – Prodaja finančnih storitev

3. EKP – Ekonomika poslovanja –  Vsebinski sklop: Poslovno računstvo

http://unisvet.cpu.si/index/get-file/uid/fbaaxvpbzwsaeuqczctgeunfbqkeblpshxcajzivu

4. letnik

1. FIK – Finančno knjigovodstvo

I. del: Obračun plač – september 2020

II. del: Osnovna sredstva in drobni inventar

2. EKP – Ekonomika poslovanja – Vsebinski sklop: Poslovno računstvo s statistiko

http://unisvet.cpu.si/index/get-file/uid/jsfmxwubgdpupgognneccqpsybseedlynuylimjvd

3. BAP – Bančno poslovanje

http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Temelji_bancnega_poslovanja-Fiser.pdf

program Administrator

1. Temelji gospodarstva – 1. letnik

http://arhiv.mm.gov.si/mss/UNISVET_84TR_Gospodarske_Marolt.pdf

2.  APO – Knjigovodstvo

I. del: Vaja1 – določanje sredstev v Excelu

II. del Vaje v EXCELU

DL1 – potni nalog 1

DL2 – naročilnica

DL3 – pameten račun

DL4 – dobavnica

Vaja 2 – Bilanca stanja 

Vaja 3 – bilanca stanja

Vaja 4 – bilanca stanja

IZDELEK – 2. ad

Vaja 5 – kontni načrt

 APO – knjigovodstvo

Vaja 1 – konti in knjiženje na konte

Vaja 2 – konti in knjiženje na konte

Priprava na preverjanje znanja – knjiženje na konte v Excelu

Izdelek za oceno  – knjiženje na konte v Excelu

Knjigovodstvo – avtorica Darja Palčič

2. AD OBRAZCI

  1. Račun

2. AD in 3. AD – poglavje STROŠKI

Vaja 1 – knjiženje stroškov

Vaja 2 – knjiženje stroškov

Vaja 3 – knjiženje stroškov

Vaja 4 – knjiženje stroško

Priprava na preverjanje znanja – stroški

Priprava na preverjanje znanja – stroški1

program Trgovec

1. Temelji gospodarstva – 1. letnik

http://arhiv.mm.gov.si/mss/UNISVET_84TR_Gospodarske_Marolt.pdf

GRADIVA unisVET

1. SODOBNO GOSPODARSTVO – avtorica Ivana Ciglič

  1. Pravno organizacijski vidiki poslovanja (SOGpvp)
  2. Zavarovalno pravo
  3. Pot do zavarovalnega zastopnika
  4. Sodobno gospodarstvo – Gospodarske dejavnosti – 1. letnik ET (SOGgog)

2. PRODAJA BLAGA – avtorica Tanja Skok

  1. Prodaja blaga – Psihologija prodaje za program Trgovec

3. POSLOVNO RAČUNSTVO – avtorica Darja Palčič

  1. Poslovno računstvo