Teoretično gradivo za razredni izpit pri športni vzgoji

 

program Ekonomski tehnik

2. letnik

1. Ekonomika poslovanja – VS Temeljne računovodske informacije

I. del: Sredstva in viri sredstev

II. del : Stroški

III. del ET-PT (Poklicni tečaj): Konti uspeha in poslovni izid

III. del ET: Konti uspeha – popravljeno gradivo

IV. del: KONTNI NAČRTI

2. Ekonomika poslovanja – VS Ekonomika podjetja 

Gradivo: EKONOMIKA PODJETJA 2022 – avtorici Darja Palčič in Nataša Vrčon Tratar

 

3. letnik

1. MAK  – Materialno knjigovodstvo

I. del: Denarno poslovanje – oktober 2020

II. del: Evidentiranje blaga in storitev

III. del: Računovodenje proizvodnje

.

2.  FIP – Finančno poslovanje

FINANČNO POSLOVANJE – Katja Blatnik – Finančni trgi in ustanove

FINANČNO POSLOVANJE – Katja Blatnik – Prodaja finančnih storitev

.

3. EKP – Ekonomika poslovanja –  Vsebinski sklop: Poslovno računstvo

Gradivo – Statistična analiza pojavov (Viktorija Pirš)

.

4. letnik

1. FIK – Finančno knjigovodstvo

I. del – Gradivo FIK: Obračun plač – september 2021

Obrazec REK-1

 

II. del – Gradivo FIK: Osnovna sredstva in drobni inventar

.

2. EKP – Ekonomika poslovanja – Vsebinski sklop: Poslovno računstvo s statistiko

Poslovno računstvo DZ 1 (Viktorija Pirš)

Poslovno računstvo DZ 2 (Viktorija Pirš)

.

3. BAP – Bančno poslovanje

http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Temelji_bancnega_poslovanja-Fiser.pdf

.

program Administrator

1. Temelji gospodarstva – 1. letnik

http://arhiv.mm.gov.si/mss/UNISVET_84TR_Gospodarske_Marolt.pdf

.

APO – KNJIGOVODSTVO

Knjigovodstvo – avtorica Darja Palčič

.

program Trgovec

1. Temelji gospodarstva – 1. letnik

http://arhiv.mm.gov.si/mss/UNISVET_84TR_Gospodarske_Marolt.pdf

.

GRADIVA unisVET

1. SODOBNO GOSPODARSTVO – avtorica Ivana Ciglič

  1. Pravno organizacijski vidiki poslovanja (SOGpvp)
  2. Zavarovalno pravo
  3. Pot do zavarovalnega zastopnika
  4. Sodobno gospodarstvo – Gospodarske dejavnosti – 1. letnik ET (SOGgog)

.

2. PRODAJA BLAGA – avtorica Tanja Skok

  1. Prodaja blaga – Psihologija prodaje za program Trgovec

.

3. POSLOVNO RAČUNSTVO – avtorica Darja Palčič

  1. Poslovno računstvo