V torek, 27. februarja 2018, bodo od 17.00 do 18.00, govorilne ure.

Odstotni bodo naslednji učitelji:

  1. Nataša Jerman – 1. b EG, nadomestna razredničarka Mojca Kocjan
  2. Mojca Lazar – 1. a ET, nadomešča Tanja Benčič Rihtaršič
  3. Alenka Petrič – 2. a ET, nadomešča jo Nataša Vrčon Tratar
  4. Tanja Skok – 5. ET-PTI, nadomestna razredničarka Dolores Omahen
  5. Polona Strnad Bensa
  6. Andreja Marzi
  7. Miran Cijan
  8. Mirjana Majer Babič
  9. Mirjana Dujc

Učitelji bodo dosegljivi osebno (predhodni najavi) ali po telefonu naslednji teden na jutranjih pogovornih urah, ki so objavljene na spletni strani šole.