V času bivanja v Sloveniji so bili švedski dijaki gostje družin naših dijakov, kakor je običajno pri vseh dijaških izmenjavah. V času pouka in nekajkrat tudi popoldne, so se gostje udeležili skupnih dejavnosti z našimi dijaki in učitelji. Nekatere dejavnosti so potekale na šoli, druge pa smo organizirali v obliki ekskurzij in strokovnih ogledov. 

Za dijake SEPŠ, ki sodelujejo v projektu, je bila to lepa in koristna izkušnja. Spoznali so švedske vrstnike, s katerimi bodo ohranili stike in jih aprila 2016 obiskali na Švedskem. Dodana vrednost  enotedenske izmenjave je sporazumevanje v angleščini in z zadovoljstvom ugotavljamo, da jo naši dijaki dobro uporabljajo v pogovorih o različnih temah.

Vodji projekta: Sonja Šuligoj in Senija Smajlagić