Cena razredne fotografije:

  • 3,50 EUR dvojna slika
  • 4,50 EUR trojna slika

Cena generacijske fotografije znaša 6,00 EUR.

Dijaki bodo naročilnice za fotografiranje prejeli pri razredničarki. Izpolnjeno naročilnico (ime, priimek, razred) in denar bo vsak dijak posebej oddal fotografu takoj po fotografiranju.

Dijaki zaključnih letnikov bodo prejeli posebno naročilnico za generacijsko fotografijo.

Potrdilo o plačilu skrbno shranite, ker ga boste potrebovali za prevzem fotografij!