Dijaki 2. AD in 2. TR – ogled podjetja Merkur Trgovina, d. d. v Naklem.